Education

Info voor bedrijven

content divider

Hoe kan ik een werkplek aanbieden? 

Op dezewebsite kan je een handig stappenplan raadplegen dat je wegwijs maakt in de verschillende fases. 

Ook Volta ontwikkelde een handige checklist die je kan helpen bij het opstarten als duaal leerbedrijf: 'Tips & tricks voor een goede Overeenkomst'. 

Mijn werkplek laten erkennen? 

Als je een duaal lerende in je bedrijf wil onthalen, dan moet je je laten erkennen als leerwerkplek. Om erkend te kunnen worden dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen, zowel op niveau van de onderneming als op het niveau van de mentor.

Meer informatie over de erkenningsvoorwaarden en de erkenningsprocedure vind je hier.

Matching via Kazi

Zorgen dat de juiste duale jongere in jouw bedrijf terechtkomt dat is de doelstelling van Kazi. Door het doorlopen van een korte vragenlijst breng je als werkgever in kaart welke werkwaarden je zoekt in de jongere en welke (team)rol deze in je bedrijf dient op te nemen. 

Vraag aan de school om ook de jongeren te screenen via de Kazi vragenlijst voor jongeren en maak zo de perfecte match! 

Voor deze tool gebruik je best Google Chrome, Safari, ... als webbrowser. Internet Explorer is hiervoor niet geschikt

Klik hier voor de screening

Welke financiële incentives zijn er?

Vanaf 1 september 2023 zijn er twee nieuwe premies voor werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding: 

 • Een leerling duaal leren secundair onderwijs die zijn of haar vak zowel op school als op de werkvloer leert, kan onder bepaalde voorwaarden de leerlingenpremie alternerende opleiding ontvangen. 

 • Een onderneming die een leerwerkplek op de werkvloer aanbiedt aan een leerling in een alternerende opleiding secundair onderwijs of een lerende in een duale opleiding volwassenenonderwijs kan onder bepaalde voorwaarden de premie kwalificerend werkplekleren ontvangen. 

Welke overeenkomsten zijn er?

Als je een lerende wilt opleiden in je bedrijf, sluit je met die lerende een overeenkomst. Welke overeenkomst dat is, hangt af van een aantal factoren, zoals het onderwijsniveau en het stelsel waarin de lerende de opleiding volgt en het aantal uren dat de lerende op de werkplek doorbrengt.

Een overzicht van alle overeenkomsten kan je hier terugvinden

Wat zijn mijn sociale verplichtingen als werkgever?

Bij het sluiten van een overeenkomst met een duaal lerende heb je als werkgever bepaalde sociale verplichtingen waaraan kosten verbonden kunnen zijn. Deze verplichtingen zijn in principe dezelfde als voor een werknemer met een arbeidsovereenkomst. 

De Vlaamse overheid heeft handige infofiches waar per type overeenkomst een overzicht opgemaakt werd.

 • Sociale verplichtingen bij een OAO (Overeenkomst alternerende opleiding – secundair onderwijs).

 • Sociale verplichtingen bij een SAO (Stageovereenkomst alternerende opleiding – secundair onderwijs).

 • Sociale verplichtingen bij een ODOS of ODO (volwassenenonderwijs). 

Leervergoedingen

Het hoofddoel van de overeenkomst is het aanleren van een beroep. Daarom krijgt de leerling geen loon, maar een leervergoeding.

Klik hier voor de meest recente informatie & bedragen

Tips & tools voor opvolging van een duaal lerende

Als bedrijf zorg je samen met het centrum voor het opleiden van de duaal lerende. Dit zal op 2 vlakken aandacht vragen. Enerzijds is er de aandacht voor het aanleren van de technische competenties. Anderzijds zullen duaal lerenden op de werkvloer ook een groei in attitudes doormaken. Op beide vlakken is er ondersteuning van de mentor nodig.

Volta beschikt over een aantal tools die mentoren of bedrijven helpen in hun taak.

Op vlak van HR-ondersteuning 
Op vlak van ondersteuning in het aanleren van technische skills  
 • Logboek (dit kan besteld worden door de school/centrum waar je duaal lerende de opleiding volgt) 
 • Technologische Informatiefiches 
 • Beeldwoordenboek 
 • E-learningmodules 
 • Lessen en materiaal rond veiligheid 
 • Mini-vormingen rond veiligheid 
Op vlak van coaching van de duaal lerende 
 • Tips voor het onthaal van een nieuwe werknemer 
 • Begeleiding en coaching van nieuwe werknemers 
 • Video's over optimale communicatie, werkhouding, motivatie, leertempo en veiligheid 
 • Werken aan attitudes via de ‘atelier attitudes’ 
 • Als hulpmiddel voor het in kaart brengen van een aantal beginnende arbeidsattitudes van de jongeren is er de tool arbeidsrijpheid. Dit geeft het bedrijf en de school in één oogopslag een idee hoe de jongere zich profileert qua attitude. Je vindt deze tool hier.