Artikels

Wijzigingen AREI

01/06/2023
content divider
Een koninklijk besluit van 5 maart 2023 brengt opnieuw wijzigingen aan in de wettelijke voorschriften. Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 juni 2023.

Reglementering AREI

Vooral met betrekking tot de differentieelstroombeschermingsinrichtingen zijn er een aantal belangrijke wijzigingen zowel voor nieuwe als voor bestaande installaties:

  • Het aantal differentieelstroombeschermingsinrichtingen van maximaal 30 mA stroomafwaarts van de differentieelstroombeschermingsinrichting aan het beging van de installatie neemt toe, ook bij een spreidingsweerstand van de aardverbinding ≤ 30 Ω. Voor reeds lopende projecten zijn de gepaste overgangsbepalingen opgenomen.
  • De afwijkende beschikking voor bestaande installaties die type AC toelaat, vervalt.
  • De afwijkende beschikking voor badkamers in oude installaties die het ontbreken van een differentieelstroombeschermingsinrichting van maximaal 30 mA toelaat onder bepaalde voorwaarden, vervalt.
  • Contactdozen zonder aardcontact mogen in dienst blijven in oude installaties op voorwaarde dat ze achter een differentieelstroombeschermingsinrichting van maximaal 30 mA geplaatst worden.

De gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel maken geen deel meer uit van de huishoudelijke installatie waardoor de controleperiodiciteit 5 jaarlijks wordt in plaats van 25 jaarlijks.

Voor het maken van schema’s en plannen zijn symbolen toegevoegd. Meerdraadschema’s worden eveneens toegelaten. Verder is de handtekening van de eigenaar niet langer vereist.

Verder zijn er ook nog een aantal begrippen en definities aangepast of toegevoegd.

De wijzigingen worden toegelicht in onderstaande video door Danny Hermans. In dit document kan je het overzicht terugvinden van de besproken punten.

Ook stellen we de presentatie voor jou ter beschikking, deze kan je hieronder downloaden.

Vragen? Mail ons naar tad@volta-org.be.

Lijst met FAQ

De FOD Economie heeft een uitgebreide lijst gepubliceerd met veelgestelde vragen (FAQ) om aanpassingen verder toe te lichten. Men kan hier onder meer antwoorden vinden op timing, verduidelijkingen van gebruikte termen en toelichting van de inzet van de differentieelstroombescherming.

Je kan het document met FAQ's hier raadplegen.