Artikels

Voorbedrade buis in openlucht of in opbouw of in holle constructieruimten

31/03/2023
content divider
Opletten bij gebruik van voorbedrade buis in openlucht of in opbouw of in holle constructieruimten (vals plafond, verhoogde vloer, …).

Dit schrijven vervangt en vervolledigt onze communicatie die plaats gevonden heeft tussen 22 maart 2023 en 24 maart 2023 over het gebruik van PREFLEX® in openlucht of in opbouw of in holle constructieruimten (vals plafond, verhoogde vloer, …).

Om misverstanden te vermijden geven wij u mee dat, hoewel in voormelde communicatie enkel werd verwezen naar PREFLEX®, wat werd gezegd ook geldt voor voorbedrade buizen van andere producenten.

Tijdens controles door de erkende organismen is vastgesteld dat bij de installatie van voorbedrade buis in openlucht of in opbouw of in holle constructieruimten er regelmatig niet voldaan is aan de vereiste brandreactieklasse van de geïsoleerde geleiders zoals vermeld in het AREI, boek 1. Vooral bij installatie in holle constructieruimten (van plafonds of vloeren…) kan de vervanging van de geïsoleerde geleiders die niet voldoen aan de vereiste brandreactieklasse moeilijk en tijdrovend zijn, in het ergste geval zelfs onmogelijk.

In het AREI, Boek 1, dat vrij beschikbaar is in pdf-formaat op de website van de FOD Economie staat met betrekking tot het gebruik van geïsoleerde geleiders in holle constructieruimten het volgende:

Onderafdeling 5.2.9.9. Holle constructieruimten

De geleiders, kabels en buizen, te plaatsen in holle constructieruimten, beantwoorden aan de bepalingen van de onderafdelingen 5.2.7.3. en 5.2.7.4.

Het is verboden geleiders die alleen van basisisolatie voorzien zijn te plaatsen in holle constructieruimten (van plafonds of vloeren…).

Ingeval elektrische leidingen geplaatst worden in buizen die niet de vereiste mechanische weerstand bezitten, dienen deze mechanisch beschermd te worden op alle plaatsen waar beschadigingsrisico’s bestaan, bv. Bij plaatsing op vloerbalken.

In onderafdeling 5.2.7.3. van het AREI, Boek 1, staat met betrekking tot de vereiste brandreactieklasse bij installatie in bundel of in laag:

Onderafdeling 5.2.7.3. In bundel of in laag geïnstalleerde geïsoleerde geleiders en kabels

De in bundel of in laag geïnstalleerde geïsoleerde geleiders en kabels hebben ten minste het kenmerk F2 of ten minste de klasse Cca (zie karakteristieken en klassen in onderafdeling 4.3.3.4.). Dit voorschrift is onafhankelijk van de afstand waarover de geïsoleerde geleiders en kabels effectief in bundel of in laag geïnstalleerd zijn.

De geïsoleerde geleiders in voorbedrade buis zijn in bundel geïnstalleerd en moeten bijgevolg tenminste klasse Cca hebben wanneer ze in openlucht of in opbouw of in een holle constructieruimte geïnstalleerd zijn.  Voorbedrade buis met geïsoleerde geleiders met tenminste de klasse Cca is op de markt verkrijgbaar in groene buis. PREFLEX® bijvoorbeeld brengt dit product op de markt onder de naam PREFLEX® Safe.

Voorbedrade buis waarvan de geïsoleerde geleiders de klasse Eca hebben (op de markt verkrijgbaar in buis met een grijze of een andere kleur, behalve groen), zal geïnstalleerd in openlucht of in opbouw of in een holle constructieruimte bij een controle door een erkend organisme aanleiding geven tot een inbreuk in het controleverslag.