Artikels

Publieke nota van waarschuwing en alarm

24/01/2024
content divider
Bij deze informeren we je over de concrete gevolgen van de schrapping van de verplichting tot scheiding van de kringen voor waarschuwing en alarm, uit het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen en uit het ARAB.

De 'Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing' van de FOD Binnenlandse Zaken heeft in zijn advies van 29 november 2020 de goedkeuring gegeven om de verplichting om afzonderlijke stroomkringen te installeren, te schrappen.

Lees er alles over in de publieke nota hieronder 👇