Artikels

Ondertekening Plannen voor Eerlijke Concurrentie

21/02/2024
content divider
Op woensdag 21 februari hebben 8 sectoren de Plannen voor Eerlijke Concurrentie (PEC) ondertekend. Een PEC is een akkoord tussen werkgevers-, werknemersorganisatie en de overheid waarin maatregelen worden afgesproken tot een betere naleving van de sociale wetgeving en sociale fraude om dumping te voorkomen en te bestrijden.

Vernieuwing akkoord

Voor onze sector betrof het de vernieuwing van een eerder akkoord dat door alle betrokken partijen als succesvol werd ervaren. 

Bij zo'n akkoord wordt zowel aandacht besteed aan het vereenvoudigen en verduidelijken van de regelgeving zodat bonafide ondernemers zich eenvoudig in regel kunnen stellen om zo sociale fraude te bestrijden.

De bestrijding hiervan is een win-win-win voor werkgevers, werknemers en de overheid. Werkgevers kunnen concurreren in een gelijk speelveld. De rechten van werknemers en zelfstandigen worden beschermd. En de overheid misloopt geen inkomsten om onze welvaartstaat duurzamer te financieren. 

De teksten van de akkoorden kan je hier lezen

PEC