Artikels

Nieuwe mini-vormingen rond het bespreekbaar maken van psychosociale risico's

content divider
Mini-vormingen ... omdat opleiden vele vormen kan aannemen!

We hebben 4 nieuwe mini-vormingen ontwikkeld rond het thema 'het bespreekbaar maken van psychosociale risico's (PSR)'. 

Een open gesprek over de werksituatie tussen werkgever en werknemer blijkt in België nog steeds geen evidentie. Vooral de thema’s stress en werkdruk zijn nog vaak moeilijk bespreekbaar. Psychosociale aandoeningen, zoals een depressie of een burn-out, vormen een reëel probleem.

Het is aangeraden om de mini-vorming 'het bespreekbaar maken van psychosociale risico's' als eerste te volgen alvorens de andere mini-vormingen te bekijken.

De risicoanalyse naar psychosociale risico’s is wettelijk verplicht en vormt onderdeel van de algemene risicoanalyse, waarbij er tevens wordt gekeken naar andere risico’s, zoals veiligheid en ergonomie. Aan de hand van de risicoanalyse kan er dan een actieplan opgesteld worden om deze oorzaken aan te pakken (ook wel preventiemaatregelen genoemd).