Artikels

Laadpalen met laadvermogen groter dan 5 kVA moeten gemeld worden bij Fluvius

13/02/2023
content divider
Sinds juni 2021 heeft de VREG een meldingsplicht ingevoerd voor laadpunten voor elektrische wagens.

ALLE laadpunten aangesloten op het laagspanningsnet met een laadvermogen groter dan 5kVA dienen verplicht aangemeld te worden bij Fluvius. Het gaat niet alleen om publieke laadpunten maar ook om laadpunten met een privaat karakter.

De aanmelding kan je hier doen.