Artikels

Indexering aanvullende vergoedingen

24/01/2024
content divider
Volta fbz heeft als opdracht de toekenning en uitkering van bepaalde aanvullende sociale voordelen.

Per 1 januari 2024 werd het bedrag van de meeste aanvullende vergoedingen geïndexeerd met 15,58%. Bekijk alle modaliteiten en bedragen hieronder:

  • € 13,66 per werkloosheidsuitkering voor tijdelijk werklozen;
  • € 7,19 per volledige werkloosheidsuitkering;
  • €2,03 per volledige ziekte-uitkering betaald in toepassing van de reglementering op de ziekteverzekering;
  • € 9,94 per volledige ziekte-uitkering voor oudere zieken
  • € 89,26 per maand bij halftijds tijdskrediet;
  • € 35,71 per maand bij tijdskrediet eindeloopbaan voor arbeiders die hun arbeidstijd verminderen met 1/5;
  • € 187,92 maximum in geval van een zachte landingsbaan;
  • € 357,08 voor de vergoeding wegens sluiting van een onderneming met een verhoging van € 17,98 per jaar anciënniteit met een maximum van € 1.177,68.

Deze aanvullende vergoedingen werden niet geïndexeerd maar kunnen net als de andere vergoedingen worden aangevraagd met een terugwerkende kracht tot 3 jaar:  

  • € 80 voor de tussenkomst in de kostprijs voor loopbaancheques per periode van 6 jaar.
  • € 4 per dag voor de tussenkomst in de kosten voor kinderopvang.