Artikels

Grensarbeiders: wie zijn ze?

28/02/2024
content divider
Franse grensarbeiders genieten van een fiscaal voordelig statuut omdat ze belast worden in het land waar ze wonen.

Concreet betekent dit dat de betrokken arbeiders geen bedrijfsvoorheffing moeten betalen op hun loon in België, en dus ook niet op hun vakantiegeld (betaald door de RJV) of hun eindejaarspremie (betaald door Volta).


Welke formaliteiten moeten vervuld worden?

Werknemers moeten het formulier 276 Front/Grens invullen en laten invullen door hun werkgever. Zonder het formulier is de voordelige grensarbeidersregeling niet van toepassing en wordt de werknemer dubbel belast.


Ook Volta moet een kopie krijgen van dit formulier, zo niet zal er bedrijfsvoorheffing worden afgehouden van de eindejaarspremie.

Let wel: de regeling voor grensarbeiders uit Nederland, Duitsland of Luxemburg verschilt van deze voor Franse grensarbeiders.