Artikels

Duaal leren, wat is het?

21/04/2023
content divider
Duaal leren is een onderwijsvorm waarbij leerlingen vaardigheden aangeleerd krijgen op school en op de werkvloer. Duaal leren kan aangeboden worden door een secundaire school, een centrum voor Deeltijds Onderwijs of een Syntra-lesplaats.

Lerenden die een duale opleiding volgen, zijn tussen de 15 en 25 jaar. Ze worden in de opleidings- of onderwijsinstelling gescreend om na te gaan of ze klaar zijn om ook dingen aan te leren al doende op de werkvloer.  

Bij duaal leren sluiten de lerende, het bedrijf en de school een overeenkomst. In de overeenkomst staat bepaald hoeveel uur de lerende opgeleid wordt in het bedrijf. Doorgaans is er 3 dagen per week opleiding in een leerbedrijf, en 2 dagen per week op school, maar dit kan afwijken. De lerende komt in de meeste gevallen ook voor een volledig schooljaar naar jouw onderneming. Vanuit de school wordt de leerling ondersteund door een trajectbegeleider en de vakleerkracht.

Vind hier alvast een aantal getuigenissen van enthousiaste werkgevers, scholen en lerenden. Ook binnen het volwassenonderwijs is duaal leren mogelijk, dit wijkt licht af van de werking voor jongeren.

Wil je meer weten over duaal leren? Dan kan terecht bij onze adviseur werkplekleren via duaalleren@volta-org.be of op 0491 56 05 35.