Artikels

Algemeen Reglement op de elektrische installaties - Nieuwe verandering

29/03/2023
content divider
In de drie de boeken van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) zijn wijzigingen aangebracht.

Voor boek 1 zijn de veiligheidsmaatregelen van huishoudelijke installaties gewijzigd, zoals bijvoorbeeld de definitie van een huishoudelijke installatie, schema's, plannen en documenten, bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking, afwijkende bepalingen voor bestaande installaties, … Voortaan in boek 1 worden de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel (gangen, trappenhuizen, ….) beschouwd als niet-huishoudelijke installaties, mits de toepassing van bepaalde veiligheidsmaatregelen van huishoudelijke installaties. Andere wijzigingen in Boek 1 betreffen het schrijven van sommige teksten en termen.

Voor de boeken 2 en 3, hebben de wijzigingen vooral betrekking op het schrijven van sommige teksten en termen.

Deze nieuwe verandering werd in het Belgische Staatsblad gepubliceerd en is van toepassing vanaf 01/06/2023.

De aangepaste boeken 1, 2 en 3 en een lijst van wijzigingen zijn beschikbaar op de website van FOD Economie.