Zoekresultaten

Er zijn resultaten
Resultaten 1 - 5 van 28
1 2 3 4 5
Loading icon
Opleiding

AREI - bestaande en nieuwe huishoudelijke installaties

Alle elektrische installaties moeten conform het AREI zijn.Deze opleiding benadert de reglementaire aspecten kenmerkend voor het residentiële domein.

https://my.volta-org.be/public/course/6171 
Opleiding

AREI - uitwendige invloeden en veiligheidsinstallaties

Kennis van aanwezige uitwendige invloeden is essentieel om een elektrische installatie te bouwen. Zij bepalen immers de keuze en het gebruik van elektrisch materieel. Veiligheidsinstallaties dienen voor het redden van mensenlevens. Deze zijn alom tegenwoordig, denk maar aan een branddetectie installatie, een rook- en warmafvoerinstallatie, een sprinklerinstallatie enz.. In deze opleiding wordt aangegeven hoe de installateur deze installaties moet uitvoeren zodat deze gedurende de noodzakelijke tijd van functiebehoud in dienst blijven in geval van het uitvallen van de normale bron, dit bij zowel een uitwendige brand als bij een elektrische fout.

https://my.volta-org.be/public/course/6173 
Opleiding

Asbest, eenvoudige handelingen voor elektrotechnici

Word je als werkgever geconfronteerd met het verwijderen van asbesthoudende materialen?Voeren jouw werknemers werken uit waarbij ze het risico lopen om aan asbest te worden blootgesteld? Dan ben je volgens de federale arbeidswetgeving verplicht om je werknemers de nodige opleidingen te laten volgen.De ééndaagse opleiding “asbest, eenvoudige handelingen” beantwoordt aan deze wettelijke verplichting en zal zich specifiek focussen op de problematieken waar de elektrotechnisch installateur mee geconfronteerd kan worden.

https://my.volta-org.be/public/course/95702 
Opleiding

BA4 - gewaarschuwden

Werken in de omgeving van (al dan niet onder spanning staande) elektrische installaties en het uitvoeren van bepaalde taken kan reële risico’s met zich meebrengen. Deze opleidingsmodule helpt de werknemers zich bewuster te worden van de elektrische risico’s.

https://my.volta-org.be/public/course/4881 
Opleiding

BA5 - vakbekwamen

Werken aan of in de buurt van elektrische installaties, of deze nu onder spanning staan of niet, houdt risico’s in. De werkgever is verplicht om de BA5 codificatie toe te passen op personen die deze risico’s moeten kunnen identificeren, evalueren en zelf inschatten welke maatregelen genomen moeten worden.Deze module licht de verschillende elektrische risico’s toe en de verschillende manieren om zichzelf te beschermen.

https://my.volta-org.be/public/course/339 
1 2 3 4 5