Research

Van residentieel elektro-installateur tot energieadviseur

content divider
HVAC, elektrische verwarming, verwarming op gas, warmtepomp, ventilatie, batterijopslag, datanetwerken, gestructureerde bekabeling, energiebeheer, CEMS, laadinfrastructuur, dynamisch laden, capaciteitstarief, pendelgedrag, systeem C, systeem D, minimale debieten, regelbare doorvoer opening, warmterecuperatie
Energieadviseur

Uit een (SCOPE) competentieprognose blijkt dat energie-efficiëntie in woningen gepaard gaat met de introductie van nieuwe technologieën en een toenemende integratie van die technieken. De vraag naar complexere systemen stijgt dus voor de elektrotechnisch installateur.

Om mee te gaan in deze snel veranderende markt, zal de installateur zich ook in slimme installaties moeten verdiepen. Dit vergt een brede achtergrondkennis in de technologieën die vandaag en morgen gangbaar zijn in een woning. 

Daarom ontwikkelen we – binnen de ESF oproep e-leren – een traject dat kapstokken aanreikt aan de installateur om richtinggevende antwoorden te bieden op vragen van klanten. Welke investering in energiebesparing kan ik best eerst doen? Welke warmtepomp is voor mij geschikt voor mijn woning? 

De installateur zal ook de nodige kennis vergaren om die nieuwe technologieën slim aan te sturen via een energiemanagementsysteem. 

We combineren leervormen om de kennis en competentie aan te reiken. Op die manier vormen de modules samen een blended leertraject. 

 

Volgende technologieën komen aan bod: 
  • laadinfrastructuur; 
  • stationaire batterijsystemen; 
  • ventilatiesystemen; 
  • warmtepompen; 
  • energiebeheer in een woning; 
  • CEMS en de digitale meter. 

 

We reiken kapstokken aan: 
  • om vragen en noden van de klant goed te begrijpen;
  • om richting te geven bij de selectie van duurzame technologische oplossingen; 
  • om met achtergrondkennis een efficiënt energiebeheer te installeren. 

Dit opleidingstraject richt zich op elektro-installateurs die inzetten op de energietransitie en -efficiëntie in residentiële gebouwen. 

Volg het opleidingsaanbod op onze website om de lancering vanaf eind 2022 te volgen. Zodra de modules beschikbaar komen, vind je mee er detailleerde info terug over aanpak, inschrijving, enz.