Research

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

content divider
De voornaamste algemene wettelijke voorschriften inzake de elektrische installaties zijn terug te vinden in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Nieuw AREI

Het Comité Nieuw AREI, bestaande uit vertegenwoordigers van de bevoegde overheden (Economie en WASO), de erkende organismen en de installateurs, is opgericht om snel problemen die ontstaan door verschillende interpretaties van de AREI-teksten, op te lossen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van interpretatiefiches per onderwerp die na consensus door de bevoegde overheden ondertekend worden.

Dit AREI werd ingevoerd bij koninklijk besluit van 10 maart 1981. Het nieuwe AREI werd bij koninklijk besluit van 8 september 2019 ingevoerd (BS 28 oktober 2019). Het is van toepassing vanaf 1 juni 2020.

Wijzigingen AREI vanaf 1 juni 2023

Een koninklijk besluit van 5 maart 2023 brengt opnieuw wijzigingen aan in de wettelijke voorschriften. Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 juni 2023. In onderstaande video licht Danny Hermans de wijzigingen toe. In dit document kan je het overzicht terugvinden van de besproken punten. 

De presentatie met de toelichtingen kan je hieronder downloaden

Lijst FAQ

De FOD Economie heeft een uitgebreide lijst gepubliceerd met veelgestelde vragen (FAQ) om aanpassingen verder toe te lichten. Men kan hier onder meer antwoorden vinden op timing, verduidelijkingen van gebruikte termen en toelichting van de inzet van de differentieelstroombescherming. Je kan het document met FAQ's hier raadplegen. 

Je vindt het algemeen reglement hier terug.

Wil je meer weten? 

Ontdek alles over onze interpretatiefiches per onderwerp, ondertekend door de bevoegde autoriteiten na consensus.