Research

RED WoLF

content divider
Het RED WoLF-project (acroniem voor: Rethink Electricity Distribution Without Load Following) is gefinancierd door het EU-programma Interreg North-West Europe (NWE), brengt 14 partnerinstellingen uit het Verenigd Koninkrijk (5), Frankrijk (4), Ierland (3), België (1) en Duitsland (1) samen. 

Universiteiten, woningcorporaties, lokale overheden, maar ook opleidingscentra en andere non-profitorganisaties in Noordwest-Europa hebben zich ten doel gesteld de emissies van woningen, die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 300 miljoen ton CO2/jaar, aan te pakken. In dit project wordt gebruik gemaakt van pilots. Wat is de bedoeling van de pilots en wat gaan we hiermee doen?  

Het RED WoLF-project zal het gebruik van hernieuwbare energiebronnen verhogen en de CO2-uitstoot verminderen voor woningen met fotovoltaïsche zonnepanelen die geen gas hebben. Zes pilots in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Frankrijk zullen huizen uitrusten met hybride opslagsystemen waarin batterijen en accumulatieverwarming worden samengevoegd.

De verwarming zal warmte op aanvraag leveren en de accu's zullen de opbrengst van de zonnepanelen opslaan, evenals koolstofarme energie (wind/zonne-energie) die in tijden van lage vraag uit het net wordt gehaald, met behulp van nieuwe 'slimme' technologie waarmee de huizen met hybride opslagsystemen kunnen communiceren met het net. Dit zal de discrepantie tussen opwekking en gebruik wegnemen.

Wat is de innovatie? 

Zonnepanelen, accu's en warmte-koudeopslag bestaan momenteel weliswaar, maar worden niet systematisch gecombineerd in woningen. Opslag wordt betaalbaar door accu's te combineren met een goedkope technologie voor warmteopslag.

Hierdoor kunnen woningen met zonnepanelen hun energie lokaal gebruiken en elektriciteit uit het net opslaan wanneer niemand dat wil. Onderhandelingen met nutsbedrijven zullen erop gericht zijn om voor deze dienst een gereduceerd tarief te realiseren. 

Een huisbesturingssysteem beslist automatisch over de opslag op basis van lokaal energieverbruik, elektriciteitsprijzen, weersvoorspellingen en de huidige CO2-intensiteit van het net. 

 

Wat is de mismatch in het productiegebruik? 

Enerzijds zijn er momenten waarop een deel van de beschikbare hernieuwbare energie wordt verspild - het wordt opgewekt, maar niemand gebruikt het. Aan de andere kant zijn er bepaalde momenten van de dag waarop de energievraag het grootst is - van ongeveer 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's ochtends (wanneer mensen opstaan en ontbijten) en van 16 uur 's middags tot 20 uur 's middags (wanneer ze thuis zijn en koken).

In deze periodes is de vraag te groot om alleen op hernieuwbare energiebronnen te vertrouwen, zodat inefficiënte, koolstofintensieve "load-following" energiecentrales worden ingeschakeld om aan de vraag te voldoen. 

 

Wat wordt er bereikt? 

In de zes proeflocaties in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Frankrijk zullen er 100 huizen zijn die de CO2-uitstoot als gevolg van hun energieverbruik met 215 ton/jaar zullen verminderen. Tegen het einde van het project in 2022 zullen de slimme hybride opslagsystemen marktklaar zijn en klaar om in NWE-woningen te worden geïnstalleerd. 

Het project dat opgestart werd in januari 2019 loopt over een periode van 3,5 jaar en wordt ondersteund door Interreg North West-Europe. 

Meer weten? Klik op het logo.