Research

Milieu bijdrage op thuisbatterijen voor energieopslag

content divider
Er is een gebrek aan duidelijke regelgeving voor de terugname van gebruikte huishoudbatterijen. Daarom voert Bebat een milieubijdrage in vanaf 1 januari 2022. Alle bedrijven die huishoudbatterijen produceren of importeren en op de Belgische markt brengen, zullen een vanaf dan de milieubijdrage moeten betalen. 

Deze milieuheffing wordt ingevoerd voor thuisbatterijen maximaal met 200 kg wegen en die gekoppeld zijn aan een decentrale energieproductie-installatie. Men spreekt in dat verband van een ESS of Energy Storage System. De heffing bedraagt 2,39 euro/kg voor een ESS op basis van lithium-ion en 1,27 euro/kg voor een ESS op basis van zout-water. 

Batterijen die hoofdzakelijk als noodopslag dienen, de zogenaamde UPS-batterijen, vallen buiten de regeling. Voor loodhoudende batterijen geldt de administratieve vergoeding wel. 

Voor meer informatie, ga naar deze website.