Research

Energiemanagement systemen

content divider
Onze energievoorziening is in transitie naar milieuvriendelijke, hernieuwbare energiebronnen.

Hoe slim omspringen met energieverbruik en -productie? 

De uitrol van de digitale meter is volop aan de gang en wordt uitgerold bij burgers en kmo’s. Voor hen worden er customer energiemanagementsystemen (CEMS) ontwikkeld. Die moeten hen helpen om op een slimme en milieuvriendelijke manier om te springen met hun energieverbruik en eventuele productie, zonder alles voortdurend zelf in het oog te moeten houden.

Ongetwijfeld zit iedereen met veel vragen. We geven, op basis van deze inleidende brochure die we hierover geschreven hebben, een antwoord op vele openstaande vragen.

Het is dus belangrijk dat de elektro-installateur klaar is voor de vele vragen, die er vanuit de residentiële eindverbruiker en vanuit kmo’s zullen komen.

Daarom is Volta sinds juni 2020 gestart met de uitwerking van een 3-jarig gesubsidieerd project genaamd “COOCK CEMS”. De bedoeling is om aan de elektrotechnische sector meer inzicht te verschaffen in deze, op het eerste gezicht, complexe materie.