Research

Energiesystemen

content divider
De slimme woning wordt een belangrijke schakel in het hernieuwbare energiesysteem voor de toekomst. De energiesector is enorm snel aan het veranderen en we zijn van een centraal energiesysteem naar een decentraal energiesysteem aan het gaan.  

Hernieuwbare energie is belangrijk voor onze toekomst bij het reduceren van de CO2 maar ook ingewikkeld omdat we deze energie niet op elk moment voorradig hebben.  

Het is duidelijk dat we moeten gaan bezuinigen en gezien de elektrificatie van woningen zullen we ook steeds meer naar een slimme oplossing moeten gaan die al de opwekkers en verbruikers van energie op elkaar afstemt.

Aan de ene kant moeten we het elektriciteitsnet niet te veel belasten omdat er anders congestie optreedt en de andere kant moeten ervoor zorgend dat we zoveel mogelijk zelf verbruiken met wat we opwekken. Dit vraagt om een energiemanagement systeem dat alles meet en op elkaar afstemt. 

De technologieën die veel gebruikt worden zijn:
  • Zonnepanelen 
  • Warmtepompen 
  • Elektrische voertuigen 
  • Batterijen  
  • Boilers  

Een energiemonitoringssysteem geeft je de benodigde inzichten en aan de hand hiervan kunnen de nodige acties worden ondernomen. Een energiemanagement systeem voert dan vervolgens de acties zelf uit. Willen we alle systemen en restricties en kostenbesparingen onder controle houden, dan moeten we overgaan tot de aanschaf van een energiemanagement systeem.