Research

E-learning basiskennis thuisnetwerken & TCP/IP

content divider
Communicatie tussen componenten en apparaten die bijdragen een aanzienlijk energieverbruik is essentieel.

Door sturingen kunnen we meer invloed uitoefenen op de hoeveelheid van verbruik, het optimale in en uitschakelmoment en spreiding van de verschillende componenten in een gebouw. Met intelligentie kunnen we zelfs bepalen op welk moment van de dag we de energie afnemen, afhankelijk van de kostprijs op dat moment. 

De installateur krijgt hier een voorname rol toebedeeld. Dit omvat enerzijds het installeren van de verschillende componenten, al dan niet bekabeld. Anderzijds behoort het veilig en correct instellen van deze componenten waarschijnlijk ook tot zijn takenpakket. 

De basis van het thuisnetwerk start vaak met aansluiting op een modem met verbinding naar het internet.Dit maakt van TCP/IP één van de meest gebruikte communicatieprotocollen. Dit is een combinatie van 2 standaarden die bepaalt hoe de digitale informatie van de ene component naar de andere kan stromen.

Een gedegen basiskennis over thuisnetwerken is dus van cruciaal belang om een betrouwbaar systeem op te zetten bij de klant.

De e-learning zal je de belangrijkste basisbeginselen bijbrengen en je stap voor stap hier doorheen loodsen.