Research

Sectorfoto

content divider

Wil je meer inzicht in de elektrotechnische sector?

Elk jaar wordt een ‘sectorfoto’ gemaakt: geen echte foto, wél een gedetailleerd sectoroverzicht op basis van RSZ-gegevens. Denk daarbij aan het aantal bedrijven, de leeftijdsverdeling bij de arbeiders, verdeling volgens geslacht, nationaliteit, statuut, … De sectorfoto bevat een schat aan informatie.