Sectorfoto

Sectorfoto

content divider
Wil je meer inzicht in de elektrotechnische sector? Elk jaar wordt een
'sectorfoto' gemaakt: geen echte foto, Wél een gedetailleerd sectoroverzicht
op basis van RSZ-gegevens. Denk daarbij aan het aantal bedrijven, de
leeftijdsverdeling bij de arbeiders, verdeling volgens geslacht, nationaliteit,
statuut, De sectorfoto bevat een schat aan informatie.