HR-Connect

Diversiteit in de elektrotechnische sector

content divider
Diversiteit, wat is dat? Diversiteit aanmoedigen in het arbeidsleven, betekent dat de werkplek een afspiegeling van de samenleving is. Het betekent gelijke kansen bieden aan iedereen, ongeacht hun situatie: afkomst, leeftijd, fysieke beperking, seksuele geaardheid, uiterlijk, cultuur, levensbeschouwing of godsdienstige overtuiging, nationaliteit, … Het betekent inclusie van iedereen, overeenkomstig het beginsel van gelijke behandeling, de eerbiediging van de fundamentele rechten en de antidiscriminatiewetgeving. Het betekent talent op de eerste plaats zetten.

In de praktijk is diversiteitsmanagement in HR gericht op de professionele integratie van elke groep die op de arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd, op het interne management van de werknemers en op de interne en externe communicatie. 

Waarom diversiteit in jouw bedrijf bevorderen? 

De elektrotechnische sector investeert in diversiteit. Waarom? De ‘diverse’ redenen vind je in het filmpje hieronder?

Welke premies, welke steun?

Volta ondersteunt je bij het implementeren van diversiteit. Aarzel niet om je regionaal adviseur te contacteren of om gebruik te maken van bestaande hulpmiddelen zoals: 

  • het beeldwoordenboek,
  • job- en taalcoaching Nederlands,
  • DUO for a JOB: biedt gratis, doeltreffende en gepersonaliseerde begeleiding aan jonge werkzoekenden met een migratieachtergrond (mentees) door hen gedurende 6 maanden in duo te plaatsen met ervaren vrijwilligers ouder dan 50 jaar (mentoren).

In de drie regio's

In alle regio’s (zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel) bestaan er premies voor het in dienst nemen van bepaalde risicogroepen, zoals 55-plussers, jongeren onder de 25, …

Hier vind je alle steunmaatregelen. Bijkomende informatie en tips om acties rond dit thema uit te werken vind je hier.

In Brussel

In het Brusselse Gewest bestaan er financierings- en begeleidingsmogelijkheden om de werkgevers te ondersteunen. 

De afdeling Diversiteit van Actiris begeleidt je gratis om de verschillende actielijnen uit te stippelen en te ontwikkelen. Deze ondersteuning op maat werd gecreëerd om een maximale impact te garanderen op de selectieprocedure, het personeelsbeheer en de interne en externe communicatie. 

Er is een flexibel instrument aan gekoppeld voor de uitvoering van structurele en duurzame oplossingen, namelijk het diversiteitsplan. Je kan kiezen voor een mini-plan of een globaal plan.

Klik hier om meer te weten te komen.

Heb je hierover nog vragen of wil je graag met ons over praten? Neem dan contact op met je regionale adviseur.