HR-Connect

Tips om het eigen bedrijf aantrekkelijker te maken

content divider
Een werknemer zal sneller aangetrokken worden door je bedrijf als je van bij de start de nadruk legt op volgende aspecten.

Wat zijn de 5 zaken waarop je je moet richten om werknemers aan te trekken? 

De job die je aanbiedt …

  • is boeiend en uitdagend;
  • bevat voldoende ruimte om arbeid en privé op elkaar af te stemmen;
  • biedt de kans om zichzelf te ontplooien en bij te leren;
  • brengt de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de werknemer geen schade toe;
  • geeft voldoende zekerheid over het behoud van werk.

Door aan deze 5 aspecten te voldoen, kan je ervoor zorgen dat jouw werknemers een werkbare baan hebben die hun privé- en beroepsleven met elkaar verzoent.

Geëngageerde werknemers zien zichzelf langer werken in het bedrijf. Engagement op de werkvloer leidt ook tot een goede sfeer, minder personeelsverloop of verzuim (ziekte) en betrokken werknemers. Gemotiveerde werknemers vormen zo de basis voor een snelle, correcte en fijne dienstverlening aan de klanten.

Kort samengevat: werkbaar werk is werk dat rekening houdt met wat werknemers kunnen, kennen en willen.

En wat is het voordeel voor jou als werkgever?

Onderzoek toont aan dat bedrijven die ervoor zorgen dat hun medewerkers in goede gezondheid en met meer plezier hun werk doen, een hogere productiviteit kennen, een lager ziekteverzuim en personeelsverloop hebben en zo aantrekkelijker worden voor de arbeidsmarkt. Bovendien, klinkt de redenering, brengt een lager ziekteverzuim de kosten naar beneden.

Om je wegwijs te maken in de tools/websites die er bestaan rond werkbaar werk ga naar de pagina 'Behouden van het personeel'.