HR-Connect

Outplacement

content divider
Outwat? Outplacement is professionele begeleiding van pas ontslagen werknemers.

Outplacement houdt in dat je ontslagen medewerker begeleid wordt door een gespecialiseerd kantoor om zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden. Denk daarbij aan hulp bij het solliciteren, psychologische begeleiding, logistieke en administratieve ondersteuning.

Welke werknemers hebben recht op outplacement?

We onderscheiden hierin 2 verschillende groepen. Werknemers die vallen onder de algemene regeling en werknemers die vallen onder de bijzondere regeling. Bij beide groepen ben je verplicht van een outplacementaanbod te doen aan je werknemer bij ontslag!

Onder de algemene regeling vallen alle werknemers die een opzegtermijn of opzeggingsvergoeding hebben van meer dan 30 weken, ongeacht de leeftijd.

Onder de bijzondere regeling vallen de werknemers die 45 jaar of ouder zijn die een kortere opzegtermijn hebben dan 30 weken en voldoen aan volgende voorwaarden: 

  • minstens 45 jaar zijn op het ogenblik van het ontslag door de werkgever,
  • gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor minstens een halftijdse betrekking,
  • minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit hebben op het moment van het ontslag,
  • ontslagen worden door de werkgever, behalve bij een ontslag wegens dringende reden.

Je kan ook steeds vrijblijvend outplacement aanbieden aan je werknemers als ze buiten deze twee groepen vallen!

Jouw verplichtingen als werkgever en hoe kan Volta je helpen?

Wat moet je doen als werkgever:

  • Je moet je werknemer schriftelijk melden dat hij recht op outplacement heeft.
  • Je kiest een outplacementkantoor.
  • Jij betaalt alle kosten van de outplacementregeling.

Volta heeft samenwerkingsovereenkomsten met outplacementkantoren waarmee afspraken zijn gemaakt zijn rond de verwachte dienstverlening en met bepaalde prijzen. Heb je hierin interesse? Vul dan onderstaand formulier in, wij nemen binnen de 5 dagen contact met je op om het outplacementtraject te helpen opstarten.

Dien hier je aanvraag in voor outplacementbegeleiding.

Als je al een bestaande samenwerking hebt met een outplacementkantoor of gewoon zelf een kantoor uit de buurt wil kiezen, is dat uiteraard nog altijd mogelijk. 

Bekijk hieronder alle praktische informatie over outplacement via Volta.

Downloads