HR-Connect

Peterschapsopleiding in het kader van werkbaar werk

content divider
Leren doet men niet enkel op de schoolbanken, leren duurt een heel leven lang.
Regelmatig tijd maken om iets bij te leren doet je groeien. Het maakt de job aantrekkelijker en productiever. Ook als werkgever win je erbij want medewerkers die bijleren, houd je langer en gemotiveerder aan de slag.

Leren kan men op veel manieren: door een opleiding te volgen, maar ook via collega’s of gewoon op zichzelf. Of men nu bijleert in een klaslokaal, op de werkplek, in de kantine of tijdens een teamoverleg speelt geen rol. Leren is op veel plaatsen mogelijk. Je bedrijf of organisatie kan de werknemer hierin ondersteunen door in te zetten op competenties en talenten, op leren terwijl men werkt of aan te moedigen om kennis te delen via netwerken.

Een nieuwe medewerker leert het werk pas echt goed kennen door het te doen. Leren op de werkplek is dus ook een middel om nieuwkomers stap voor stap in te werken.

Met Volta willen we vraag en aanbod in een bedrijf dichter bij elkaar brengen met de peterschapsopleiding: in een leertraject van 32u geven we, naast een opfrissing van basiskennis rond welzijn en veiligheid, kapstokken aan ervaren medewerkers om nieuwe medewerkers te begeleiden en te coachen naar een sterkere groei op de werkvloer.

Mentoropleiding – 2 dagen

Als bedrijf krijg je vaak de vraag om op te treden als stageplaats of leerwerkplek. Ervaren werknemers nemen de rol van mentor op om deze nieuwkomers te begeleiden. Met deze opleiding geef je de nodige tools die hen helpen hun kennis en kunde over te dragen. Een mix van theorie en praktijk zorgt dat deze dadelijk zijn effect heeft op de werkvloer.


Ergonomie “heffen en tillen” – ½ dag

Preventie van rugklachten op het werk is belangrijk voor onze werknemers én onze bedrijven.
Als peter of meter kan men risico’s verbonden aan verkeerde werkhoudingen of aan het manueel hanteren van lasten helpen voorkomen en verminderen. Bij verkeerd manueel hanteren van lasten ondervindt het lichaam overbelasting. Wat als iets te zwaar is om zelf te tillen? En hoe kan dan wel correct getild worden? Wat zijn de alternatieven? Dit wordt uitgebreid bekeken in deze 4 uur durende opleiding.


Technische module “overzicht nieuwe technologieën” – ½ dag

De technologische vooruitgang gaat razendsnel, daarmee trappen we een open deur in. Met welke nieuwe technologie kom je straks in aanraking? Wat betekent CEMS, netwerksecurity, intelligente verlichting, …? Volta selecteerde alvast verschillende interessante topics om bij te blijven met deze technische evolutie waarmee je vroeg of laat in contact komt.


Veiligheid – 1 dag 

Voor dit onderdeel kies je zelf welke module je wenst te volgen. Wil je iets nieuws bijleren, wil je bepaalde informatie nog een keer opfrissen, …? De keuze is aan jou!

De keuzemogelijkheden zijn:
  • VCA-basisopleiding (8u + 1u test)
    Voor de VCA-gecertificeerde bedrijven, dient al het uitvoerend personeel in het bezit te zijn van een diploma VCA ‘Basisveiligheid’. Deze opleidingsmodule bereidt je voor op het examen waar je het certificaat kan behalen.
  • Basisveiligheid op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
    Deze opleiding beantwoordt aan de doelstelling van het KB TMB, dd. 15/04/2023, en beoogt alle personen die op de bouwplaats werken uitvoeren met het oog op het realiseren van het bouwwerk: werknemers, zaakvoerders, zelfstandigen, ... . Meer informatie omtrent dit KB vind je hier.
  • Veilig werken aan elektrische hoogspanningsinstallaties – theorie en praktijk (8u)
    Zijn er medewerkers die een installatie veilig moeten stellen door te schakelen in de hoogspan¬ningscabine? Zijn er werknemers die in de omgeving van een hoogspanningsinstallatie werken moeten uitvoeren? Dan is het aangewezen dat men deze opleiding volgt als aanvulling op hun BA5-codificatie.

Naast de uitgebreide theorie leren de deelnemers de noodzakelijke stappen voor het veilig scha¬kelen op hoogspanning ook toepassen in de praktijk.

Deelnemen aan de peterschapsopleiding is kosteloos* en enkel voor werkgevers en werknemers uit bedrijven met PSC 149.01.
Inschrijven voor de peterschapsopleiding doe je hier. Zodra we je inschrijving hebben ontvangen neemt een
Volta-medewerker contact met je op om de opleidingen concreet in te plannen.


Wens je meer informatie over werkbaar werk of de peterschapsopleiding contacteer ons dan op academy@volta-org.be of 02 476 16 76.

* De opleiding VCA-basiskennis is kosteloos maar het examen is betalend. Let op! Bij het niet tijdig annuleren van de verschillende opleidingsonderdelen worden de annulatievoorwaarden toegepast.