HR-Connect

Atelier Attitudes

content divider
Nieuwe werknemers zijn zich niet altijd bewust van de attitude die ze aannemen. Ze herkennen die wel bij anderen en hebben dan vaak hun mening over het al dan niet gepast zijn van een bepaalde (arbeids)attitude.

Met het 'Atelier Attitudes' wil Volta je een leidraad aanreiken om nieuwe werknemers zelf bepaalde arbeidsattitudes te leren herkennen en deze te reflecteren op hun eigen gedrag. 

Op deze manier wordt de bewustwording rond bepaalde reacties & gedragingen getriggerd en de juiste arbeidsattitudes aangeleerd.

Het 'Atelier Attitudes' bestaat uit 2 delen:

 • Deel 1: Kruip in huid van een recruiter 
  Hier willen we de nieuwkomer bewust maken van de attitudes die belangrijk zijn binnen een werkcontext door hen zelf in de huid van een “recruiter” te laten kruipen.

 • Deel 2: Wat als...
  In deel 2 is het de bedoeling om moeilijke situaties in een werkcontext bespreekbaar te maken, te leren hoe hiermee om te gaan en welke attitudes hier belangrijk zijn. 

Een woordje uitleg over de verschillende documenten

 • Leidraad: een beknopte handleiding die je doorheen het ganse atelier als ondersteunende presentatie kan gebruiken.

 • Draaiboek: een stappenplan voor de begeleider van het atelier dat hij in de voorbereiding van het atelier kan gebruiken.

 • Instructieblad: een beknopte instructie die handig is om tijdens het atelier als spiekbriefje te gebruiken.

 • Evaluatieformulier: een sjabloon van evaluatieformulier te gebruiken bij de selectie van de juiste kandidaat.

 • Profielen: kaartjes met alle relevante personen van de kandidaten.