HR-Connect

Tips van andere organisaties

content divider
  • Website van het Vlaams instituut gezond leven met tips & kant-en-klare projecten, ook voor op de werkvloer.

  • Website van RVA met info over landingsbanen.

  • Hoe meerwaarde halen uit leeftijdsverschillen op de werkvloer: De generatiebril.

  • Ben je een bedrijf met meer dan 20 werknemers? Dan dien je een werkgelegenheidsplan op te stellen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen. Alle informatie over deze CAO 104 kan je hier terugvinden.

  • De diversiteit in onze bedrijven neemt toe. Steeds meer vacatures worden ingevuld door werknemers met een migratieachtergrond. De website vreemde vragen tracht een antwoord te geven op vragen die werkgevers zich stellen.

  • Om de werkbaarheid van jobs te verbeteren heeft de Stichting Innovatie & Arbeid masterclasses ontwikkeld. Via deze masterclasses kunnen ondernemingen, organisaties, leidinggevenden, zelfstandige ondernemers en werknemers leren wat ze kunnen doen om het werk werkbaarder te maken.

    In de masterclass 'Werken met goesting' staan we stil bij de 3 G’s van werken met goesting: gezonde en veilige werkplek, gelijke kansen en gemotiveerde medewerkers. Dat zorgt voor werkbaarder werk en gemotiveerde medewerkers die met goesting blijven werken tot aan hun pensioen. Medewerkers zijn meer betrokken en dat levert betere prestaties op. Deze masterclass sensibiliseert leidinggevenden over het belang van werken met goesting.