HR-Connect

Toolbox meeting

content divider
We zijn het er met z’n allen wel over eens dat veiligheid op de werkvloer belangrijk is. Maar hoe zorg je ervoor dat de veiligheid binnen de onderneming gewaarborgd is?

Dat medewerkers veilig werken, rekening houden met de risico’s, middelen gebruiken zoals het hoort en alert zijn? De veiligheidscultuur binnen jouw onderneming bepaalt of er veilig wordt gewerkt. 

Volta stelt heel wat tools ter beschikking om jou, als werkgever uit de elektrotechnische sector, te ondersteunen in jouw veiligheidsbeleid. Eén van deze tools is het ontwikkelen van toolboxmeetings.

Een toolboxmeeting is een kort veiligheidsoverleg wat periodiek gehouden wordt met als doel de veiligheid op de werkvloer te bevorderen en het veiligheidsbewustzijn te verhogen


Globale leidraad

In de globale leidraad krijg je alle informatie over wat een toolboxmeeting is en heel wat didactische tips om deze tot een goed einde te brengen.

Elke toolboxmeeting bestaat uit 2 documenten: 
  • Een draaiboek, een handige leidraad om de toolboxmeeting stap voor stap te overlopen.
  • Achtergrondinformatie, de lesgever (werkgever, preventieadviseur, HR-verantwoordelijke, …) wordt geïnformeerd over het thema. 

Ontdek meer met het Ergonomie toolbox!