HR-Connect

Mini-vormingen het bespreekbaar maken van psychosociale risico's

content divider
Vorm jezelf en je medewerkers in amper één uur tijd! Een mini-vorming is een opleiding van een half uur tot maximum een uur waarin het leren van elkaar door ervaringen centraal staat!

Via intervisie, discussie en het delen van ervaringen leren de deelnemers tijdens deze vorming zowel van elkaar als van de aangeboden inhoud. 

Met de mini-vormingen wil Volta ook niet ervaren interne lesgevers de tools in handen geven om rond een aantal thema's te werken.

Elke mini-vorming bestaat uit een draaiboek, achtergrondinformatie en een korte film die op een ludieke manier het thema weergeeft.

Het is aangeraden om de mini-vorming 'het bespreekbaar maken van psychosociale risico's' als eerste te volgen alvorens de andere mini-vormingen te bekijken.

De risicoanalyse naar psychosociale risico’s is wettelijk verplicht en vormt onderdeel van de algemene risicoanalyse, waarbij er tevens wordt gekeken naar andere risico’s, zoals veiligheid en ergonomie. Aan de hand van de risicoanalyse kan er dan een actieplan opgesteld worden om deze oorzaken aan te pakken (ook wel preventiemaatregelen genoemd).