HR-Connect

Werkbaar werk

content divider
Werkbaar werk wordt steeds belangrijker. We moeten met zijn allen langer blijven werken (verlenging van de loopbanen), maar hoe kan je als werkgever er ook voor zorgen dat je werknemers ook in jouw bedrijf aan de slag blijven?

Langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid, moeilijkheden combinatie werk-privé, iedere organisatie komt er mee in aanraking. Hoe zorg je ervoor dat het werk in jouw bedrijf werkbaar blijft voor iedereen?

Geëngageerde werknemers zien zichzelf langer werken in het bedrijf of de sector waarin ze nu werken. Engagement op de werkvloer leidt ook tot een goede sfeer, minder personeelsverloop of verzuim (ziekte) en betrokken werknemers. Gemotiveerde werknemers vormen zo de basis voor een snelle, correcte en fijne dienstverlening aan de klanten.

Een job krijgt de stempel ‘werkbaar werk’ als tegelijkertijd aan volgende 5 voorwaarden is voldaan 👇

  • De job is boeiend en uitdagend.
  • Er is voldoende ruimte om arbeid en privé op elkaar af te stemmen.
  • Het werk biedt de kans om zichzelf te ontplooien en bij te leren.
  • De job brengt de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de werknemer geen schade toe.
  • Er is voldoende zekerheid over het behoud van werk.

Kort samengevat: werkbaar werk is werk dat rekening houdt met wat werknemers kunnen, kennen en willen.

En wat is het voordeel voor jou als werkgever?

Onderzoek toont aan dat bedrijven die ervoor zorgen dat hun medewerkers in goede gezondheid en met meer plezier hun werk doen, een hogere productiviteit kennen, een lager ziekteverzuim en personeelsverloop hebben en zo aantrekkelijker worden voor de arbeidsmarkt. Bovendien, klinkt de redenering, brengt een lager ziekteverzuim de kosten naar beneden.

Om je wegwijs te maken in de tools/websites die er bestaan rond werkbaar werk volgen we onderstaande grote lijnen.

We leven in een complexe en voortdurend veranderende wereld. Organisaties en bedrijven werken met complexe markten en snel veranderende technologie. Bovendien wordt de arbeidsmarkt steeds krapper. Dit vraagt om nieuwe bedrijfsmodellen en meer flexibiliteit. Een goede werkorganisatie is hierbij cruciaal.

Een goede organisatie helpt je niet alleen om deze uitdagingen aan te gaan, maar ook om de kwaliteit van je werk te verbeteren. Je kunt jezelf organiseren door in teams te werken, door afwisseling in het werk en voldoende autonomie te zoeken, en door een balans te bewaren tussen werk en privé. Ook het introduceren van nieuwe werkmethoden of ondersteuning krijgen vanuit je netwerk biedt mogelijkheden om het werk goed te organiseren.

Om ideeën uit te wisselen met collega’s en met de wereld van opleiding, werk en onderwijs kan Volta contacten faciliteren dankzij haar uitgebreide netwerk, haar publicaties en haar punctuele acties.

Enkele nuttige linken in het kader van welzijn op het werk

  • Werkbaar werk is van belang voor werknemers, ondernemers én organisaties. Op deze site vind je tips, advies en lesmateriaal om zelf aan de slag te gaan.

  • BeSWIC biedt meer informatie over risicopreventie, gezondheid en veiligheid op het werk.

  • Deze site zal je helpen jouw welzijn op het werk, alsook het preventiebeleid binnen jouw organisatie te verbeteren. Je vindt er advies, informatie maar ook een verwijzing naar actoren en hulpverleners tot wie je je kan wenden.