HR-Connect

Bedrijfsopleidingsplan

content divider
Elk bedrijf dat actief is in de elektrotechnische sector en een vakbondsafvaardiging heeft, moet een bedrijfsopleidingsplan (BOP) hebben.

Het is een zeer goed idee om zo’n plan op te stellen, ook als je bedrijf géén vakbondsafvaardiging heeft.  

Een doordachte planning van de opleidingen zorgt voor een efficiëntere inzet van je medewerkers. 

BOP = een overzicht van alle geplande opleidingen voor het kalenderjaar. 

  • Je stuurt je medewerkers op het juiste moment naar de juiste cursus. 

  • Een goed opgesteld opleidingsplan belet dat je plots te veel medewerkers gelijktijdig moet missen. 

Volta wil je graag helpen bij het opstellen van je bedrijfsopleidingsplan. We analyseren ook alle opleidingsplannen om er trends en noden uit te distilleren of om ons opleidingsaanbod bij te sturen. Stuur ons dus zeker je opleidingsplan toe! 

In bedrijven met een vakbondsafvaardiging dient het opstellen (en het aanpassen) van het bedrijfsopleidingsplan in de onderneming paritair te worden goedgekeurd. Overleg tussen de verschillende partijen is dan ook van cruciaal belang.

Start ten laatste op 15 november het overleg met alle partijen zodat ten laatste op 15 februari daaropvolgend, het door alle partijen goedgekeurde BOP aan Volta kan worden overgemaakt. Dit kan per post of per mail. 

Hiervoor mag je een document gebruiken dat eigen is aan je bedrijf of het modeldocument hieronder dat aan de nieuwe cao ‘vorming en innovatie’ is aangepast. 

Heb je een woordje uitleg nodig bij het invullen van het document? Raadpleeg dan de handleiding die je eveneens hieronder terugvindt.

Het indienen van een bedrijfsopleidingsplan (voor bedrijven met een vakbondsafvaardiging) is de voorwaarde om een premie uitbetaald te krijgen. Je kan zoals steeds je opleidingspremie aanvragen, maar de uitbetaling ervan wordt 'on hold' gezet tot wij je bedrijfsopleidingsplan ontvangen hebben. Belangrijk hierbij is ook dat, als we geen bedrijfsopleidingsplan hebben op 31 december, je premieaanvragen van dat jaar afgesloten worden zonder uitbetaling van een premie.

Voor meer info of advies, neem contact op met jouw regionale adviseur.