Education

Algemene info duaal leren

content divider

Wat?

Duaal leren neemt een steeds belangrijkere plaats in naast het voltijds leren en dit zowel in het secundair onderwijs als in het volwassenonderwijs. Met de inkanteling van het stelsel van leren en werken in duaal leren zal dit nog meer toenemen. 

De sterke combinatie van leren op de werkplek en leren in het opleidingscentrum werkt voor veel cursisten motiverend en zorgt voor relevante werkervaring nog vooraleer jongeren de stap naar de arbeidsmarkt zetten. 

Sinds 2016 werkt Volta samen met de bevoegde Vlaamse ministers van onderwijs en werk voor de uitbouw van stevige duale trajecten in het secundair onderwijs en in het volwassenonderwijs.

Duaal leren in het secundair onderwijs 

De opleidingen die je binnen duaal leren kan volgen, zijn inhoudelijk net dezelfde als de voltijdse opleidingen in arbeidsmarktfinaliateit en dubbele finaliteit. Ze leiden tot hetzelfde diploma en hebben dezelfde doorstroommogelijkheden als de voltijdse niet duale opleidingen. Ook de toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor de voltijdse opleidingen.  

Alleen verwerf je bij duaal leren een groot deel van de competenties via leren op de werkvloer. Je kan een duale opleiding volgen in een secundaire school, in een centrum voor deeltijds onderwijs of op een Syntra-campus.  

Duaal leren in het volwassenenonderwijs 

Sinds september 2022 kunnen ook cursisten in een centrum voor volwassenenonderwijs ervoor kiezen om een aantal opleidingen in een duale variant te volgen. Op deze manier zal 50% van hun opleidingen aangeleerd worden door werkplekleren, in een erkend leerbedrijf.

Leren en werken 

De opleidingen leren en werken (het deeltijds onderwijs/de leertijd) zullen vanaf september 2025 volledig omgevormd zijn naar opleidingen in een duaal leertraject of in een aanloopfase naar een duaal leertraject. Deze opleidingen veranderen van inhoud en aanpak. Je kan ze voorlopig nog volgen in een centrum voor deeltijds onderwijs of op een Syntra-campus, maar het aanbod is in afbouw. 

Opleidingen & hun activiteitenlijst?

Volta ondersteunt verschillende trajecten, zowel binnen het secundaire als het volwassenenonderwijs. Voor elk van deze trajecten werd een activiteitenlijst opgemaakt, gebaseerd op het beroepskwalificatiedossier, die een overzicht geeft van de aan te leren competenties. Je kan deze activiteitenlijst raadplegen door te klikken op het traject naar keuze.

Duaal leren in het secundair onderwijs

Scholen/centra

Klik hier voor een overzicht van secundaire scholen die duale trajecten aanbieden.

Interesse in een cursist uit het volwassenenonderwijs? Neem contact op met duaalleren@volta-org.be.