Education

KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

content divider
Vanaf 15 april 2023 is er een nieuw koninklijk besluit op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen in werking getreden.

Een eerste deel van dit koninklijk besluit heeft tot doel de kennis en de vaardigheden met betrekking tot het veilig werken op een tijdelijke of mobiele bouwplaats te verbeteren door het invoeren van een basisveiligheidsopleiding. Het tweede deel heeft betrekking tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.  Deze wetgeving is ook van toepassing op leerlingen welke werkzaamheden op een tijdelijke of mobiele werkplaats uitvoeren.

Wens je meer informatie over het KB, klik hier

Veiligheid en de bewustmaking van risico’s komt normaliter uitgebreid aan bod in het curriculum voor elektrotechnische opleidingen. FOD WASO aanvaardt dat een onderwijsinstelling dit nakijkt voor de betrokken persoon en indien gunstig een attest ter beschikking stelt van het stagebedrijf of de leerling.

Volta stelt hiertoe een template ter beschikking.

Een opleiding die tegemoet komt aan de voorwaarden gesteld in het KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen van 15 april 2023, dient voor Volta minimaal volgende items te behandelen.

Raadpleeg hier de checklist.