Education

Stress en veerkracht

content divider
Stress is geen direct gevolg van een stress veroorzakende situatie maar het is het resultaat van een wisselwerking tussen individu en situatie waarbij ‘coping’ centraal staat.

Mini-vorming stress en veerkracht

Download hieronder de documenten en bekijk de bijhorende video!

Voor de oefeningen in de werkbundel stress en veerkracht mag een rekenmachine gebruikt worden.