Education

Foutzoeken in-a-box

content divider
Convenantscholen kunnen verschillende modules ontlenen om te leren foutzoeken. Bij deze modules hoort ook een verplicht te volgen train-the-trainer. Die heeft als doel aan de leerkrachten de methodologie bij te brengen om systematisch het foutzoeken in een elektrische kring toe te passen, zodat dit achteraf ook aan de leerlingen bijgebracht kan worden. De modules laten toe de meest voorkomende fouten te simuleren.

Foutzoeken-in-a-box praktisch 

Leerkrachten derde graad uit scholen of opleidingscentra met een individuele convenant kunnen, na het volgen van de train-the-trainer, de modules ontlenen. Er zijn twee formules mogelijk: 

Gebruik van de modules bij Volta te Neder-Over-Heembeek 

  • De school betaalt een waarborg van € 250. 

  • De modules zijn beschikbaar van 10u00 tot 14u30. 

Ontlening van de modules op school 

  • De school betaalt een waarborg van € 250. 

  • De school staat zelf in voor transport modules OF maakt tegen betaling gebruik van de koerierdienst van Volta. 

Indien je als school zelf de didactische modules wenst te monteren kan dat na het volgen van de TTT. Aansluitend op de TTT krijg je de materiaallijst, schema’s en handleiding elektronisch doorgestuurd.

Wens je te weten wanneer er een trainer-the-trainer is gepland, wil je meer weten over de uitleenmodaliteiten of heb je andere vragen, neem dan contact op education@volta-org.be