Education

Groothandels en fabrikanten voor het elektrotechnisch onderwijs

content divider
De elektrotechnische sector heeft een aantal grote uitdagingen. Naast inzetten op allerlei vormen van innovatie dienen er de komende jaren en decennia een hoog aantal elektrotechnici opgeleid te worden. Dit zowel kwalitatief als kwantitatief.

Volta, Kruispunt van elektrotechniek wilt hier graag haar steentje bijdragen, o.a. via de uitrol van dit project. Wij ondersteunen het elektrotechnisch onderwijs binnen België op allerlei manieren. Via een intensieve en uitgebreide samenwerking met 10 nieuwe partners willen we een nieuw initiatief lanceren: ‘Groothandels en fabrikanten voor een sterker elektrotechnisch onderwijs’.

Wat houdt het project in? 

Alle convenantscholen in België kunnen vanaf nu genieten van een uitgebreid aanbod van deze 10 partners. Van het voordelig aankopen van allerlei elektrotechnisch materiaal tot het gebruiken van divers nieuw educatief en didactisch materiaal. De materialen in deze scope zijn gebaseerd op de benodigde materialen binnen de opleiding elektrotechnicus.

De fabrikanten die zich structureel engageren zijn ABB, Hager, Nexans, Niko, OBO Bettermann, Schneider Electric, Siemens en Wago. Dit project is enkel mogelijk dankzij de samenwerking met 2 groothandels Cebeo en Rexel, die de aankopen en logistiek voor hun rekening nemen. Niko en Nexans blijven buiten de samenwerking met de groothandels.

Wil je meer weten over een partner? 

Klik op de naam van de partner waarin je geïnteresseerd bent en kom meer te weten over hun aanbod 👇

Doe je mee aan Electro Brain?

Daarbovenop spaart elke school via Electro Brain sinds 2023 een budget van 25 euro samen per jongere die deelneemt. Dit budget dient voor het aankopen van elektrotechnisch materiaal. Een voorwaarde is dat elke school minimaal 2 maal het bedrag besteed dat het ontvangt. Het aangekocht materiaal heeft enkel tot doel gebruikt te worden in kader van de praktische opleidingen elektrotechniek. De materialen kunnen enkel aangekocht worden door de contactpersonen doorgegeven aan jullie Volta-adviseur.

Raadpleg hier onze brochure.

Wij willen de fabrikanten en groothandels uitdrukkelijk bedanken voor het vertrouwen en hopen met deze aanzet op een langdurige en constructieve samenwerking tussen het elektrotechnisch onderwijs en deze partners.