Benefits

Opleidingspremie Volta

content divider
Volta kent een opleidingspremie toe aan bedrijven PSC 149.01 die hun arbeiders één of meerdere opleidingen hebben laten volgen.
Voor wie?

Als werkgever krijg je een premie als je je arbeiders opleiding laat volgen. 

De premie wordt toegekend aan bedrijven die ressorteren onder het PSC 149.01 en die werknemers hebben opgeleid met volgend statuut: 
 • arbeider PSC 149.01,
 • werknemer met een interimcontract die naderhand aangeworven is met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders sector PSC 149.01,
 • persoon* in het kader van een steunmaatregel die naderhand aangeworven is met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders sector PSC 149.01,
 • jongere met een contract met het bedrijf (OAO, Jobstudent) die naderhand aangeworven is met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders PSC 149.01. 

* Onder persoon in het kader van een steunmaatregel wordt verstaan: IBO, PFI, FPI-E, IBU.

Indien aan alle voorwaarden voldaan is, zal de premie automatisch uitbetaald worden voor deelnemers met het statuut Arbeider PSC 149.01

Voor de andere statuten (interim, IBO/PFI/FPIE/IBU, jongeren), zal de premie uitbetaald worden zodra de betrokken persoon het statuut arbeider PSC 149.01 heeft en dit ten laatste 2 jaar na de opleiding waaraan deze persoon heeft deelgenomen.

Voor welk type opleidingen?

Zowel klassikale als online opleidingen (webinars, e-learning, virtuele klassen, …) 

Er zijn 3 soorten opleidingen:

De voorwaarden
1. De opleiding voldoet aan de Volta-criteria

Volta opleidingen voldoen automatisch aan deze voorwaarden. De andere opleidingen met externe of interne lesgever dienen eveneens aan deze criteria te voldoen.

2. De cursist is een arbeider die onder het PSC 149.01 valt

Volta kan alleen premies uitbetalen voor arbeiders onder het PSC 149.01. Uitzondering hierop zijn een aantal specifieke statuten die recht geven op premie op het ogenblik dat ze aangeworven worden in de sector onder statuut arbeider.

3. Je moet de premie ten laatste drie maanden na de laatste opleidingsdag aanvragen

Na de opleiding heb je 3 maanden de tijd om je premieaanvraag te vervolledigen via My Volta. Online vul je de premieaanvraag in en je voegt je aanwezigheidsbewijs toe.

Wat verstaan wij onder een aanwezigheidsbewijs?
 • een aanwezigheidslijst van het opleidingsinstituut OF
 • een aanwezigheidslijst opgemaakt door het bedrijf en gevalideerd door lesgever/opleidingsinstituut OF
 • een bevestigingsmail van het opleidingsinstituut: bv. Opleidingsverstrekker X verklaart dat persoon Y de opleiding Z gevolgd heeft op …/…/… OF
 • een factuur van de gevolgde opleidingen + een verklaring op eer van de werkgever: bv. Werkgever X verklaart dat persoon Y de opleiding Z gevolgd heeft op …/…/…

Je kan ons aanwezigheidsattest downloaden en gebruiken.
Voor de Volta opleidingen is de premieaanvraag automatisch bij het inschrijven. Hier hoef je dus zelf niets meer te doen.

4. Je hebt nog een saldo premiekrediet waaruit je kan putten.

5. Bedrijfsopleidingsplan

Bedrijven met een vakbondsafvaardiging zijn verplicht om een Bedrijfsopleidingsplan in te dienen dat naar behoren is ondertekend door de verschillende partijen, d.w.z. de werkgever en de werknemersvertegenwoordigers.

De criteria
Opleidingen, zowel met een externe als met een interne lesgever, dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen:
 • De opleiding vindt plaats op werkdagen en dit tussen 07u00 en 18u00.
 • In totaal duurt de opleiding minstens 3 uur.
 • De opleiding is sectorrelevant.
 • Het mag geen verkoops- of informatiesessie zijn.
 • Er is een opleidingsprogramma voor handen.
 • De opleiding wordt gegeven in het NL, FR, DE of EN.

Er zijn 3 bijzondere gevallen:

- Opleiding rijbewijs B (theorie en/of praktijk): premie is maximum voor 8u en kan slechts 1 keer per jaar uitbetaald worden voor eenzelfde arbeider.

- Coachingstrajecten binnen het bedrijf door een externe opleider komen eveneens in aanmerking.

- E-learning aangeboden door een professionele opleidingsorganisatie met een minimumduur van 1 uur geeft ook recht op een premie. Voorwaarde is wel dat de opleidingsorganisatie een bewijs van deelname aflevert.

Voor opleidingen met een interne lesgever dien je tevens ten laatste 2 weken voor de start van de opleiding, je regionale adviseur op de hoogte te brengen en rekening te houden met 2 extra voorwaarden:

 • Minimum 3 arbeiders PSC 149.01 zijn aanwezig.
 • Onthaalsessies, toolboxmeetings, beurzen of werkvergaderingen komen niet in aanmerking.

Als hieraan voldaan wordt is de eerste basisvoorwaarde voor de premie reeds vervuld.

Hoe een premieaanvraag indienen?

Een premieaanvraag gebeurt online via My Volta. Je kan deze aanvraag doen tot 3 maanden na de laatste opleidingsdag.

Er kan geen premie uitbetaald/aangevraagd worden voor opleidingen die gevolgd worden als de arbeider in tijdelijke werkloosheid is.

Heb je problemen of vragen?

Neem dan gerust contact op met jouw adviseur.