Benefits

Zachte landingsbaan

content divider
Met akkoord van de werkgever en op vrijwillige basis kunnen arbeiders van ten minste 58 jaar in het kader van hun eindeloopbaanplanning hun loopbaan wijzigen.
Wie? 

Arbeiders die vanaf 1 januari 2020 instappen in een zachte landingsbaan, hebben recht op de aanvullende vergoeding. 

Loopbaanwijziging vanaf 58 jaar kan in volgende situaties:  

  • een overgang naar een alternatieve functie,

  • de aanstelling als peter in het kader van een peterschapstraject, 

  • een overgang van een ploegen- of nachtregime naar een dagregime.

Deze wijziging van de arbeidsvoorwaarden dient schriftelijk te worden vastgesteld en dient in te gaan op de eerste dag van de maand. Deze loopbaanwijziging kan zowel voor bepaalde als onbepaalde duur overeengekomen worden. 

Vanaf 60 jaar kan worden overgegaan van een voltijdse tewerkstelling naar een 4/5 arbeidsregime. 

De loopbaanwijziging moet een vermindering van het inkomen tot gevolg hebben om recht te geven op de aanvullende vergoeding.   

Wie niet? 

De vergoeding kan niet worden gecumuleerd met onderbrekingsuitkeringen, toegekend in het kader van tijdskrediet, loopbaanvermindering, landingsbanen of thematische verlofregelingen.

De vergoedingen voor verschillende vormen van loopbaanwijzingen kunnen niet worden gecumuleerd.

Het recht op vergoeding vervalt onmiddellijk bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of bij de stopzetting van de overeengekomen loopbaanwijziging.

De arbeider brengt in voorkomend geval Volta onmiddellijk op de hoogte.    

Hoeveel?  

De aanvullende vergoeding is gelijk aan het verschil tussen het brutoloon na aanpassing van de loopbaan en het brutoloon voor normale prestaties van de maand voorafgaand aan de aanpassing van de loopbaan. 

De toekenning van de vergoeding mag niet tot gevolg hebben dat het nettoloon van de arbeider hoger is dan voor de aanpassing van de loopbaan, anders wordt de aanvullende vergoeding hiertoe begrensd. 

Hoe dien je een aanvraag in? 

Een aanvraag wordt volledig ingevuld en bezorgd aan Volta fbz. Dat kan per mail (bij voorkeur) of per post.  

Daarbij wordt het addendum bij de arbeidsovereenkomst m.b.t. de loopbaanwijziging gevoegd alsook de loonfiche van de maand voor de overgang en de loonfiche van de eerste volledige maand na de overgang.   

Fiscaliteit? 

De aanvullende vergoeding is vrij van sociale zekerheidsbijdragen.    

Wanneer? 

De aanvullende vergoeding zachte landingsbaan kan tot 3 jaar terug worden aangevraagd vanaf januari van het huidige jaar en wordt maandelijks aangeboden voor betaling