Benefits

Volledige werkloosheid na ontslag

content divider
De aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid werden stopgezet vanaf 1 juli 2015.
Wie? 

Deze aanvullende vergoedingen blijven echter doorlopen na 1 juli 2015 voor de arbeiders:  

  • die tewerkgesteld zijn met een contract van bepaalde duur,

  • die zijn ontslagen na 1 januari 2014 in het kader van collectieve ontslagen tot 31 december 2013,   

  • die reeds aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid ontvangen op 30 juni 2015 en hun saldo nog kunnen uitputten. 

Hoe?  

De aanvullende vergoeding wordt berekend naar rata van een zesdagenweek.   

Het aantal dagen dat wordt betaald = het aantal dagen uitbetaald door de uitbetalingsinstelling (gemiddeld 26 dagen per maand). 

Fiscaliteit? 

De aanvullende vergoeding volledige tijdelijke werkloosheid is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, aangezien het een aanvulling vormt op een sociaal voordeel (werkloosheidsuitkeringen). Ze is echter wel onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 10,09%. 

De aanvullende vergoeding dient ook aangegeven te worden in de personenbelasting het jaar na ontvangst van de inkomsten. Volta fbz verstuurt daarvoor een fiscale fiche 281.13.   

Wanneer? 

Het saldo van een lopend dossier wordt uitgeput tot de volledig werkloze de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. De vergoeding wordt maandelijks uitbetaald en kan tot 3 jaar terug worden aangevraagd vanaf januari van het huidige jaar.