Benefits

Tijdskrediet eindeloopbaan 1/5

content divider
Volta betaalt een maandelijkse aanvullende vergoeding tot de wettelijke pensioenleeftijd aan oudere werknemers die hun arbeidsduur verminderen met 1/5. Dit wordt ook wel eens landingsbaan genoemd.
Wie? 

Arbeiders uit PsC 149.01 vanaf: 

  • 55 jaar

    • met lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (cao n° 137),

    • die in dit kader uitkeringen ontvangen van de RVA.

  • 60 jaar

    • die tijdskrediet opnemen i.k.v. eindeloopbaan (cao n° 103), 

    • die in dit kader uitkeringen ontvangen van de RVA.

Hoe dien je een aanvraag in? 

Het aanvraagformulier N9 wordt volledig ingevuld en samen met een formulier C62 (dit is de beslissing van de RVA in verband met de aanvraag tot tijdskrediet) bezorgd aan Volta fbz. Dat kan per mail (bij voorkeur) of per post.   

Wanneer men een tijdskrediet aanvraagt voor een beperkte periode, kan deze periode op elk ogenblik verlengend worden. Volta fbz wordt op de hoogte gebracht van de verlenging aan de hand van het nieuwe formulier C62. 

Wanneer het tijdskrediet om één of andere reden vroegtijdig beëindigd wordt, laat men dit zo snel mogelijk (schriftelijk) weten aan Volta fbz, de aanvullende vergoeding wordt dan ook stopgezet. 

Fiscaliteit? 

De tussenkomst is vrij van socialezekerheidsbijdragen. Het brutobedrag is gelijk aan het nettobedrag.   

De aanvullende vergoeding dient ook aangegeven te worden in de personenbelasting het jaar na ontvangst van de inkomsten. Volta fbz verstuurt daarvoor een fiscale fiche 281.18.   

Wanneer? 

De aanvullende vergoeding tijdskrediet eindeloopbaan wordt maandelijks betaald tot aan de wettelijke pensioenleeftijd en kan tot 3 jaar terug worden aangevraagd vanaf januari van het huidige jaar.