Benefits

Sluiting van een onderneming

content divider
Wanneer de onderneming uit PSC 149.01 waarin een arbeider tewerkgesteld is, de activiteiten volledig en definitief stopzet, kan de arbeider aanspraak maken op een éénmalige uitbetaling van deze aanvullende vergoeding.
Wie? 

De aanvullende vergoeding wordt toegekend aan arbeiders die op het moment van de sluiting:

  • minstens 45 jaar oud zijn,

  • een anciënniteit hebben binnen de onderneming van ten minste 5 jaar en die binnen de 30 dagen na de sluiting nog geen nieuwe arbeidsovereenkomst hebben afgesloten.    

Hoe?  

De aanvullende vergoeding bestaat uit een basisbedrag dat verhoogd wordt met een vergoeding per jaar anciënniteit. Indien de totale vergoeding hoger is dan het maximumbedrag, wordt het maximumbedrag uitbetaald.   

Hoe dien je een aanvraag in? 

Het aanvraagformulier N7 wordt volledig ingevuld en samen met een kopie van de C4 bezorgd aan Volta fbz. Dat kan per mail (bij voorkeur) of per post.     

Fiscaliteit? 

De tussenkomst is vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing. Het berekende brutobedrag is dus gelijk aan het nettobedrag dat wordt uitbetaald.   

De aanvullende vergoeding dient ook aangegeven te worden in de personenbelasting het jaar na ontvangst van de inkomsten. Volta fbz verstuurt daarvoor een fiscale fiche 281.10.   

Wanneer? 

De aanvullende vergoeding kinderopvang kan tot 3 jaar terug worden aangevraagd vanaf januari van het huidige jaar.