Benefits

Loopbaanbegeleiding

content divider
In het kader van werkbaar werk, kan elke arbeider een loopbaangesprek aanvragen of beroep doen op loopbaanbegeleiding. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de loopbaancheques van VDAB die door de arbeider zelf besteld worden of financiert men de loopbaanbegeleiding zonder loopbaancheques. Een gedeeltelijke terugbetaling van deze kosten kan vervolgens aangevraagd worden bij Volta fbz.
Wie? 

Overeenkomstig de cao werkbaar werk en instroom heeft elke arbeider het recht om tenminste één keer per vijf jaar tewerkstelling een loopbaangesprek te hebben met zijn werkgever. De arbeider die als gevolg van het loopbaangesprek of op eigen initiatief een beroep doet op loopbaanbegeleiding, kan ten laste van Volta fbz aanspraak maken op een terugbetaling van de kosten, indien hij op het moment van de loopbaanbegeleiding was tewerkgesteld bij een werkgever uit PSC 149.01. 

Hoeveel?  

De terugbetaling stemt overeen met de kostprijs van de door de arbeider bij de VDAB bestelde loopbaancheque(s), met een maximum van 80 euro per periode van 6 jaar. Voor arbeiders die geen recht hebben op loopbaancheques, bedraagt de tussenkomst eveneens maximum 80 euro per periode van 6 jaar.   

Hoe dien je een aanvraag in? 

Het aanvraagformulier N12 wordt volledig ingevuld, samen met een kopie van de factuur van de loopbaanbegeleiding en een bewijs van betaling bezorgd aan Volta fbz. Dat kan per mail (bij voorkeur) of per post.     

Fiscaliteit? 

De tussenkomst door Volta fbz is vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing.   

Wanneer? 

De aanvullende vergoeding loopbaanbegeleiding kan tot 3 jaar terug worden aangevraagd vanaf januari van het huidige jaar.