Benefits

Kinderopvang

content divider
Volta fbz zorgt voor een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor kinderopvang.
Introductie

Voor de opvangjaren 2019, 2020 en 2021 geldt deze terugbetaling voor de kosten voor opvang van kinderen tot de leeftijd van 3 jaar in een gezins- of groepsopvang die wordt erkend door Kind & Gezin of l'Office de la Naissance et l'Enfance.   

Voor de opvangjaren 2022, 2023 en 2024 geldt de terugbetaling voor de kosten voor opvang van kinderen tot de leeftijd van 3 jaar in een gezins- of groepsopvang die wordt erkend door Kind & Gezin of l'Office de la Naissance et l'Enfance en voor kinderen die op de dag van de opvangactiviteit jonger zijn dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar zijn, als het kind een zware handicap heeft) in het kader van voor- en naschoolse opvang en in het kader van opvang voorzien door een instelling of opvangvoorziening die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd wordt door een openbaar bestuur. 

Wie? 

De aanvullende vergoeding wordt toegekend aan arbeiders die op het moment van de kinderopvang, ressorteren onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de elektriciens (PSC 149.01). 

Hoe?  

De terugbetaling gebeurt op basis van het fiscaal attest. 

Hoe dien je een aanvraag in? 

Een aanvraag wordt volledig ingevuld en samen met de nodige bijlagen bezorgd aan Volta fbz. Dat kan per mail (bij voorkeur) of per post. Per opvangjaar wordt een nieuwe aanvraag ingediend. 

Fiscaliteit? 

De tussenkomst is vrij van RSZ. Er wordt wel een bedrijfsvoorheffing van 27,25% afgehouden van het brutobedrag.   

De aanvullende vergoeding dient ook aangegeven te worden in de personenbelasting het jaar na ontvangst van de inkomsten. Volta fbz verstuurt daarvoor een fiscale fiche 281.10.   

Wanneer? 

De aanvullende vergoeding kinderopvang kan tot 3 jaar terug worden aangevraagd vanaf januari van het huidige jaar. 

My Volta

Arbeiders uit de sector kunnen hun persoonlijk dossier zelf online beheren in My Volta. Dat kan door op een makkelijke en veilige manier in te loggen met Itsme©. In My Volta vindt men alle info over de aangevraagde aanvullende vergoeding en kan men:

  • de status van een aanvraag opvolgen,

  • checken wanneer en op welk rekeningnummer een vergoeding betaald werd,

  • een nieuw rekeningnummer doorgeven,

  • een adreswijziging doorvoeren of andere contactgegevens wijzigen, 

  • fiscale fiches downloaden, 

  • een opleidingsCV raadplegen, 

  • opleidingsattesten downloaden.