Benefits

Halftijds tijdskrediet

content divider
Volta betaalt een maandelijkse aanvullende vergoeding gedurende 60 maanden aan arbeiders van 53 jaar of ouder die in halftijds tijdskrediet zijn conform de cao nr. 103.
Wie? 

Arbeiders uit PSC 149.01 die:

  • minstens 53 jaar oud zijn op de eerste dag van de werkloosheid (het halftijds tijdskrediet),

  • halftijds tijdskrediet opnemen conform de cao nr. 103,

  • in dit kader uitkeringen ontvangen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Hoe dien je een aanvraag in? 

Het aanvraagformulier N6 wordt volledig ingevuld en samen met een formulier C62 (dit is de beslissing van de RVA in verband met de aanvraag tot tijdskrediet) bezorgd aan Volta fbz. Dat kan per mail (bij voorkeur) of per post.   

Fiscaliteit? 

De tussenkomst is vrij van socialezekerheidsbijdragen. Het brutobedrag is gelijk aan het nettobedrag.   

De aanvullende vergoeding dient ook aangegeven te worden in de personenbelasting het jaar na ontvangst van de inkomsten. Volta fbz verstuurt daarvoor een fiscale fiche 281.18.   

Wanneer? 

De aanvullende vergoeding halftijds tijdskrediet wordt maandelijks betaald met een maximum van 60 maanden en kan tot 3 jaar terug worden aangevraagd vanaf januari van het huidige jaar.