Benefits

Fiscale fiches

content divider
Een aantal aanvullende vergoedingen zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.
Wat betekent dat?

Dat betekent dat deze bedrijfsvoorheffing wordt afgetrokken van het fiscaal belastbaar (bruto)bedrag en het nettobedrag wordt uitgekeerd.

Het jaar volgend op de uitbetaling, bezorgt Volta een fiscale fiche om bij de belastingaangifte te voegen. Natuurlijk werden de fiscale fiches door Volta al doorgegeven aan de belastingdienst. 

Wie de personenbelasting invult via Tax-on-Web, ziet alle door Volta uitgekeerde premies en vergoedingen al ingevuld staan. 

Wie de aangifte nog op papier doet, moet deze bedragen nog zelf invullen. Maar ook in dit geval is de belastingdienst al op de hoogte van de inkomsten.   

De fiches zijn enkel elektronisch beschikbaar via My Volta waar arbeiders op een veilige manier kunnen aanmelden met Itsme®. 

Op verzoek kan een duplicaat van de fiscale fiche op papier of per mail worden aangeleverd.

Type vergoeding

Bedrijfsvoorheffing

Fiscale fiche

Eindejaarspremie

20,00%

281.10

Kinderopvang

27,25%

281.10

Sluiting van een onderneming

nvt

281.10

Zachte landingsbaan

nvt

281.10

Tijdelijke werkloosheid

26,76%

281.13

Volledige werkloosheid

10,09%

281.13

SWT

i.f.v. schalen bedrijfsvoorheffing

281.17

Ziekte

11,11%

281.18

Halftijds tijdskrediet

nvt

281.18

Tijdskrediet eindeloopbaan 1/5

nvt

281.18

Loopbaanbegeleiding

nvt

N/A