Benefits

Bedragen aanvullende vergoeding

content divider
Volta fbz heeft de opdracht om een tijdige en correcte uitbetaling van een aantal aanvullende sociale voordelen te voorzien waar arbeiders en werkgevers uit de sector in bepaalde situaties recht op hebben.

Aanvullende vergoeding

Bedrag per dag

Brutobedrag per halve dag

Tijdelijke werkloosheid

€ 11,82

€ 5,91

Volledige werkloosheid

€ 6,22

€ 3,11

Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag SWT

€ 6,22

€ 3,11

Ziekte

€ 1,76

€ 0,87

Ziekte oudere zieken

€ 8,60

€ 4,30

Kinderopvang

€ 4 met een maximum van € 400 per jaar per kind

Aanvullende vergoeding

Bedrag per maand

Halftijds tijdskrediet

€ 77,23 per maand

Tijdskrediet eindeloopbaan 1/5

€ 30,90 per maand

Zachte landingsbaan

€ 162,59 maximum per maand

Aanvullende vergoeding

Brutobedrag

Loopbaanbegeleiding                                                      

€ 80 per periode van 6 jaar

Sluiting van een onderneming

€ 308,95 + € 15,56 per jaar met een maximum

van € 1.018,93

Vakbondsvorming

Terugbetaling aan de werkgever van het loon + patronale lasten

Palliatief verlof

De eindejaarspremie wordt verhoogd d.m.v. een forfaitaire premie naargelang de aard van de onderbreking wegens palliatief verlof