Benefits

Aanvullende vergoedingen

content divider
Volta fbz heeft de opdracht om een tijdige en correcte uitbetaling van een aantal aanvullende sociale voordelen te voorzien waar arbeiders en werkgevers uit de sector in bepaalde situaties recht op hebben.