Benefits

Volta engageert zich tot een tijdige en correcte uitbetaling van aanvullende vergoedingen, een sectoraal aanvullend pensioen en eindejaarspremie aan de arbeiders van de sector. We helpen ook werkgevers met hun verschillende vergoedingen. Als werkgever kun je bijvoorbeeld een premie krijgen als je je werknemers een opleiding laat volgen.
Scroll voor meer
Svg scroll