Academy

Tips voor een goede interne opleiding

content divider
Interne lesgevers hebben een grotere flexibiliteit om in te spelen op recente gebeurtenissen en omgevingsfactoren binnen een organisatie.

Interne opleiding

Hij/zij kent de organisatie heel goed waardoor de inhoud perfect op maat van de organisatie kan gebracht worden. Denk aan gebruik van specifieke gereedschappen, methodes, bedrijfscultuur, …

Interne trainers (vakexperten) zullen de materie vaak wel door en door kennen, maar niet altijd voldoende didactische expertise in huis hebben om die kennis boeiend over te brengen aan anderen (te weinig kennis/ervaring met lesvoorbereidingen, leerstijlen, didactische werkvormen, groepsdynamiek, ...).

"We gaan er vaak te vlug van uit dat iemand die expert is in zijn of haar functie ook een goede lesgever is" 

Het is aangewezen om een interne lesgever minstens een mentoropleiding te laten volgen. Zodanig dat hij/zij wat vertrouwd raakt met verschillende leerstijlen, omgaan met personen van andere leeftijden, achtergrond, enz. Volta biedt hiertoe ook een e-coaching aan: misschien een handig naslagwerk?

Tips voor een goede voorbereiding van een interne opleiding kan je in downloaden in onderstaand document.