Symposium "Verwarming & Elektriciteit"

28-03-2017

Dinsdag 16 mei 2017 - Living Tomorrow Vilvoorde. Voor het volledige programma & inschrijving, klik op "lees meer"
>lees meer

Infoavond "Kwaliteit van ledverlichting" Hoe herken ik goede ledproducten?

28-03-2017

Regionale infoavonden verspreid over gans Vlaanderen. Voor het volledige programma & inschrijving, klik op "lees meer".
>lees meer

Nota nr. 75 van de FOD Economie over de installatie van automatische differentieelstroominrichtingen type B in elektrische installaties van huishoudelijke lokalen.

13-03-2017

Nota nr. 75 is verzonden naar de erkende organismen. De wetgevende overheid laat toe dat in elektrische installaties van huishoudelijke lokalen automatische differentieel-stroominrichtingen type B geplaatst worden overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de nota nr. 75.
>lees meer

Strengere basisnormen voor brandveiligheid van nieuwe gebouwen

22-02-2017

Vanaf 1 april 2017 gaat het KB van 7 december 2016 — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen in voege. Dit KB is op 18 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze voorschriften regelen de brandveiligheid van nieuw op te richten gebouwen en de uitbreidingen van de bestaande gebouwen. Ook voor de elektrische installatie zijn er een aantal extra eisen in het KB terug te vinden. Om de rest van de tekst correct te interpreteren moeten eerst een aantal definities gegeven worden.
>lees meer

Technische Voorlichting Elektriciteit: Fotovoltaïsche installaties

12-01-2017

Een fotovoltaïsche of PV installatie zet de energie van zonlicht rechtstreeks om in elektriciteit. Ze maakt hiervoor gebruik van het fotovoltaïsch effect (de afkorting komt van het Engels Photo Voltaics). Deze Technische Voorlichting Elektriciteit (TVE) bevat richtlijnen om te komen tot een kwaliteitsvolle PV installatie op elektrisch gebied.
>lees meer

Electo Brain - Schrijf je nu in

19-12-2016

Electro Brain is een sectorale proef voor jongeren die afstuderen in een elektrotechnische richting. De proeven zijn gebaseerd op beroepskwalificatiedossiers van de elektrotechnisch installateur en elektrotechnicus. Schrijf je nu in!
>lees meer

De leerkrachtengids is online!

28-11-2016

In deze gids vind je het Volta-aanbod voor scholen en opleidingscentra voor het schooljaar 2016-2017.
>lees meer

Foto's uitreiking Electropass - 21/10

23-10-2016

De foto's van de eerste uitreiking van Electropass staan online! Heb je ook zin om de avond van 21 oktober te (her)beleven?
>lees meer

Volta reikt haar eerste Electropass uit

21-10-2016

Uitreiking van de eerste Electropass in aanwezigheid van Minister Crevits in Kinepolis Brugge op vrijdag 21 oktober, na succesvolle pilooteditie van Electro Brain
>lees meer

Uitfasering van een deel van de gerichte halogeenlampen

03-10-2016

Sinds 1 september 2016 is een nieuw import- en productieverbod van kracht voor een aantal lampen, waaronder enkele veelgebruikte 230V halogeenlampen. Hoewel de impact van de maatregel niet onbelangrijk is, bestaat er redelijk wat verwarring over dit onderwerp. In dit artikel willen we dit graag kaderen en vooral ook duidelijkheid bieden.
>lees meer

Volta ondertekent het Plan voor Eerlijke Concurrentie

07-09-2016

Vandaag ondertekenden de sociale partners van Volta, de paritaire koepelorganisatie van de elektrotechnische sector, staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Willy Borsus het Plan voor Eerlijke Concurrentie.
>lees meer

Aansluiten van hoofd-equipotentiale geleiders op meters van nutsmaatschappijen

01-09-2016

Vermijd het aansluiten van hoofd-equipotentiale geleiders op meters van nutsmaatschappijen. Wij publiceren dit artikel naar aanleiding van het schrijven van een watermaatschappij. Deze maatschappij vervangt watermeters in het kader van het verplicht ijken. Het probleem ontstaat wanneer er een hoofdequipotentiale geleider aangesloten is op de te vervangen meter. De nutsmaatschappijen hebben deze kwestie aangekaart bij de erkende organismen. De kans is groot dat deze laatsten in de toekomst het aansluiten van de hoofdequipotentiale geleider op de meter niet meer zullen aanvaarden. Wij adviseren dan ook om de hoofdequipotentiale verbinding niet meer op de meter te realiseren. De verbinding moet op een ander, niet tot de nutsmaatschappij behorend, geleidend deel van de hoofdleiding uitgevoerd worden, en dit zowel voor water als voor gas.
>lees meer

Infoavond "Hot topics in de wereld van de elektro-installateurs"

22-08-2016

Tijdens een praktijkgerichte infosessie over risicoanalyse belichten we de veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen. In het kader van een algemeen preventieplan volgens de welzijnswetten is een juiste risicoanalyse van onmisbaar belang. Schrijf je nu in!
>lees meer

Tommelein start in herfst met uitrol slimme meters.

20-07-2016

Vlaamse minister van Energie Bart Tommelein wil in de herfst het decreet voor uitrol van de slimme meters in het Vlaams parlement brengen. In de eerste fase van de invoering van de slimme meters zullen geen oudere meters meer geplaatst worden. Nieuwe woningen en eigenaars van zonnepanelen zullen eerst slimme meters krijgen. Er moet nog een keuze voor het type van slimme meter gemaakt worden. bron HVBL
>lees meer

Ledlicht is niet gevaarlijker dan het licht van andere lichtbronnen!

20-06-2016

Recent heeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een zeer nuttige aanbeveling gepubliceerd rond de fotobiologische veiligheid van ledverlichting. Jammer genoeg is kort daarna in verschillende media een totaal verkeerde interpretatie van dit document gepubliceerd. Hieruit kan de indruk ontstaan dat ledverlichting in het algemeen een gevaar betekent voor de gezondheid door een teveel aan blauw licht in het spectrum. Dit is echter niet correct! Het aandeel “blauw” van een ledlamp is vergelijkbaar met dat van andere lamptechnologieën bij een gelijke kleurtemperatuur. De fotobiologische risico’s verbonden aan het gebruik van leds zijn niet anders dan die van andere lichtbronnen. Via "Lees meer" vindt u het standpunt van het Laboratorium voor Lichttechnologie van de KU Leuven over dit onderwerp en een correcte interpretatie van de aanbeveling.
>lees meer

Normen-Antenne 'Verlichting'

18-05-2016

Met de opkomst van de ledtechnologie (lichtdiodes) is er in de verlichtingssector een razendsnelle evolutie aan de gang. Om al deze verlichtingsaspecten te bespreken hebben Tecnolec en het WTCB de Normen-Antenne 'Verlichting' gecreëerd met de steun van het FOD 'Economie'. Deze is bestemd voor professionelen en wil de bedrijven informeren over de in voorbereiding zijnde normen en de nieuwe geldende normen.
>lees meer

Nationaal akkoord en cao

09-05-2016

De sociale partners, uit de elektrotechnische sector, hebben eind oktober 2015 het nationaal akkoord en de daaraan gerelateerde cao’s ondertekend. Raadpleeg de volledige gids van de collectieve arbeidsovereenkomsten.
>lees meer

3 nieuwe opleidingen rond industriële elektriciteit

02-05-2016

Volta organiseert 3 opleidingen rond Netsystemen, Overstroom beschermingstoestellen in laagspanningsinstallaties en Kabelberekening van elektrische LS-installaties. In deze 3 opleidingen breidt u uw kennis rond industriële elektriciteit uit. Deze opleidingen zijn gratis voor arbeiders PSC 149.01, samenwerkende aanbieders voor werkzoekendenopleidingen en voor leerkrachten van scholen met een individueel convenant. Deze opleidingen kunnen los van elkaar gevolgd worden.
>lees meer

Nieuwe opleiding "eilandwerking: net-interactieve omvormers"

02-05-2016

Volta lanceert dit voorjaar de opleiding ‘eilandwerking: net-interactieve omvormers’. Tijdens de infoavond kon u al kennismaken met de principes van eilandwerking. Na afloop van die sessies vroegen verschillende deelnemers om dieper in te gaan op de dimensionering van deze installaties. Omwille van de grote vraag naar meer achtergrond organiseert Volta nu een opleiding van 1 dag over dit thema waarbij we al rekening houden met een aantal opmerkingen uit de enquête.
>lees meer

Opleiding "IP Poort tot IoT"

22-03-2016

Omwille van het grote succes waarop de Smart Home workshops konden rekenen werden deze omgevormd naar een nieuwe en praktische opleiding “IP-poort tot Internet of Things”. Tijdens 3 boeiende namiddagen krijgt u de vereiste bagage aangereikt om een degelijk thuisnetwerk op te zetten. Mis deze technologische trend niet en schrijf vandaag nog in
>lees meer

Wijziging indieningstermijn

07-01-2016

Sinds 15 december 2015 was het subsidiebudget van de kmo-portefeuille voor het kalenderjaar 2015 volledig gereserveerd. Dit heeft als gevolg gehad dat sommige ondernemingen voor hun opleidingen of adviezen die in december gestart zijn geen steunaanvraag meer konden indienen na deze datum. Voor het kalenderjaar 2016 is er opnieuw budget voorzien en kunnen ondernemingen vanaf 1 januari 2016 terug steunaanvragen indienen. Zoals u weet kunnen steunaanvragen ingediend worden tot ten laatste 14 kalenderdagen na de start van de prestaties. Om de ondernemingen van wie de prestaties gestart zijn in december 2015 en die door uitputting van het budget niet konden indienen alsnog de kans te geven hiervoor een steunaanvraag in te dienen, heeft Vlaams minister van Economie Philippe Muyters bij wijze van uitzondering beslist om gedurende de maand januari 2016 de indieningstermijn te verlengen van 14 kalenderdagen naar 40 kalenderdagen. Hierdoor kunnen dossiers gestart in december die wilden indienden na uitputting van het budget dus nog indienen begin januari (termijn 40 dagen vanaf start prestaties). Voor steunaanvragen vanaf 1 februari 2016 geldt opnieuw de gebruikelijke 14-dagen termijn. Het persoonlijk subsidiebudget van de kmo voor het kalenderjaar 2016 zal gebruikt worden voor deze aanvragen.
>lees meer

De medewerkers van Volta wensen u een warme kerst en een fantastisch 2016.

21-12-2015

De medewerkers van Volta wensen u een warme kerst en een fantastisch 2016. Wij trekken de stekker er even uit en zijn niet bereikbaar van 25 december tot 03 januari. Op 04 januari 2016 zijn we u graag terug van dienst.
>lees meer

Smart home: 4 jaar trends in een notendop

17-12-2015

Het Tecnolec Smart Homeproject loopt op zijn einde. In een laatste projectnieuwsbrief werden de trends en hypes rond slimme woningen, slimme elektriciteitsnetwerken en slimme toestellen van de afgelopen 4 jaar op een rij gezet. Klik op lees meer om alle conclusies nog eens na te lezen.
>lees meer

Eindejaarspremie

17-11-2015

Zoals elk jaar betaalt het FBZ de eindejaarspremies aan alle rechthebbende arbeiders tewerkgesteld in een onderneming binnen Paritair Subcomité 149.01 met voorcode 067. De fiche met de berekening en het bedrag van de premie wordt verstuurd tegen eind november. Echter is het bedrag van de premie nu reeds te raadplegen in het persoonlijk dossier op de website van het FBZ. Een rekeningnummer kan eveneens worden doorgegeven of gewijzigd in het persoonlijk dossier ofwel aan de hand van een door de bank gehandtekend document. De betaling is voorzien op 14 december 2015. Let wel, de werkgevers die een RSZ-prefix 467 hebben, staan zelf in voor de betaling van de eindejaarspremies aan hun arbeiders.
>lees meer

Nieuw nationaal akkoord en cao's

17-11-2015

Eind oktober 2015 ondertekenden de sectorale sociale partners het nationaal akkoord en de daaraan gerelateerde cao's. De volledige teksten hiervan kan u raadplegen via 'lees meer', maar uiteraard zullen de uitvoering en de vertaalslag van alle afspraken de komende maanden verder vorm krijgen. Hou dus zeker uw mailbox en de website in de gaten voor de meest recente informatie. En contacteer gerust uw regionaal adviseur die u alle nodige toelichting kan geven.
>lees meer

Pensioenfiches

06-10-2015

Vanaf 5 oktober worden naar jaarlijkse gewoonte de pensioenfiches verstuurd. De fiche m.b.t. het aanvullend pensioen – die louter ter informatieve titel verstuurd wordt – is nu reeds online beschikbaar in het persoonlijk dossier op de FBZ website en bevat het opgebouwd spaartegoed per 01/08/2015 dat gebaseerd is op de loongegevens van het jaar 2014.
>lees meer

Industrieel leerwezen in Vlaanderen

05-10-2015

Meer informatie betreffende industrieel leerwezen in Vlaanderen kan je terugvinden door op "lees meer" te klikken.
>lees meer

OpleidingsCV

22-02-2015

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe CAO ‘OpleidingsCV/database sectorale opleidingen’ van kracht, die stipuleert dat elke onderneming een opleidingsCV bijhoudt voor elke arbeider die in de onderneming is tewerkgesteld en die behoort tot het PsC 149.01. Vormelek ontwikkelde speciaal hiervoor een elektronisch registratiesysteem dat het u als onderneming mogelijk maakt om op een eenvoudige manier te beantwoorden aan de bepalingen in deze CAO.
>lees meer

Tecnolec erkend als Gelijkgesteld Collectief Centrum door de FOD Economie

17-03-2013

De Collectieve centra zijn onderzoekscentra ingesteld op een sectorale basis. Ze worden opgericht om de technische vooruitgang in hun sector te promoten en te coördineren.
>lees meer

Volta - Marlylaan 15/8, 1120 Brussel - 02 476 16 76 - info@volta-org.be